SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ - SLON
  


    SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON), Jilská 1, 110 00 Praha 1, Tel./Fax: 222220025, email: redakce@slon-knihy.cz
   
Ohlasy a recenze
   Stárnutí na venkově - L. Vidovićová aj.
   Linek Lukáš a Petrúšek Ivan - Sociální stát, nerovnosti, politika
   Gallus Petr - Pravda, univerzita a akademické svobody
   Jeřábek Hynek - Má sociologická dobrodružství
   Slepičková Lenka - Diagnóza neplodnost
   Dvořáková Vladimíra - O prostoru korupčních příležitostí
   Dufek Pavel aj. - Liberální demokracie v době krize
   Novák Miroslav et al. - Úvod do studia politiky, 2. vyd.
   Beneš Vít, Petr Drulák - Metodologie výzkumu politiky
   Keller Jan - Společnost věčného mládí
   Muller Karel B. - Dobré vládnutí ve veřejném nezájmu
   Bauman Zygmunt - 44 dopisů z tekutého moderního světa
   Linek Lukáš, Ondřej Císař aj. - Občanství a politická participace v ČR
   Janák Dušan - Klasická sociologie ve střední Evropě
   Bernard Josef (reds.) - Nic se tady neděje
   Szaló Csaba - Paměť míst
   Šubrt Jiří, Marek Německý - Jedinec a společnost
   Černá Eliška - Z ulice do bytu
   Horský J. a M. Hroch (eds.) - Sto let
   Kuchařová Věra a kol. - Česká rodina na počátku 21. století
   Valdrová Jana - Reprezentace ženství z perspektivy lingvistiky genderových...
   Hasmanová Marhánková a Štípková - Prarodičovství v současné české spol.
   Řehořová Irena - Kulturní paměť a film
   Hornek Jakub - Politické dopady zadlužování malých obcí v ČR
   Šmídová Matoušová Olga aj. - Po stopách moci v nemoci
   Smetáčková Irena - Genderové představy a vztahy
   Hamplová Dana - Rodina a zdraví
   Vidomus Petr - Oteplí se a bude líp
   Říchová Blanka a kol. - Analýza politiky a političtí aktéři
   Pospíšilová Tereza - Středoevropská univerzita v Praze a česká sociologie
   Novák Arnošt - Tmavozelený svět
   Wagnerová Alena - Žena za socialismu
   Suša, Hrubec a kol. - Riziková společnost a globální ohrožení
   Kovalová Karla - Černošská feministická literární kritika
   Vlk Aleš a kol. - Studijní neúspěšnost na VŠ
   Kubátová Helena a kol. - Mezigenerační proměny způsobu života na Hlučínsku
   Jakoubek Marek (ed.) - Teorie etnicity
   Ferenčuhová Slavomíra - Sociologie města 20. a 21. století
   Frič Pavol (ed.) - Občanský sektor v ohrožení?
   Hroch Miroslav - Hledání souvislostí
   Hájek Martin - Čtenář a stroj
   Kohák Erazim - Oheň a hvězdy
   Keller Jan - Evropské rozpory ve světle migrace
   Wallerstein Immanuel et al. - Má kapitalismus budoucnost?
   Šubrt Jiří - Individualismus a holismus v sociologii
   Novák Miroslav (ed.) - Strany, volby a demokracie
   Grygar Jakub - Děvušky a cigarety
   Jarkovská Lucie - Gender před tabulí
   Dudová Radka - Postarat se ve stáří
   Pikálková, Podaná, Buriánek - Ženy jako oběti partnerského násilí
   Lupač Petr - Za hranice digitální propasti
   Ryšavý D., Čermák D. a kol. - Na/O kraji
   Havelková H. a Oates-Indruchová L. (eds.) - Vyvlastněný hlas
   Freidingerová Tereza - Vietnamci v Česku a ve světě
   Klíma Michal - Od totality k defektní demokracii
   Janák Dušan a kol. - Počátky sociologie ve střední Evropě
   Přibáň J., Bělohradský V. (eds.) - Lidská práva
   Hasmanová Marhánková J., Kreidl M. (eds.) - Proměny partnerství
   Maříková Hana (ed.) - Živitelé a živitelky
   Holzer, Molek a kol. - Demokratizace a lidská práva
   Hašková Hana (ed.) aj. - Vlastní cestou?
   Vodáková Olga - Hledání stop sociologie...
   Lyons Pat - Adjectives of Democracy
   Kostelecký Tomáš aj. - Koho volí Vaši sousedé?
   Hrubec Marek - Odjištěná společnost
   Petrusek Miloslav - Marx, marxismus a sociologie
   Pospěch Pavel - Od veřejného prostoru k nákupním centrům
   Lebedová Eva - Voliči, strany a negativní kampaň
   Čermák Daniel, Vobecká J. a kol. - Spolupráce, partnerství a participace v místní veřejné správě
   Bernard Josef, Kostelecký T. aj. - Samospráva venkovských obcí a místní rozvoj
   Znebejánek František - Sociologie konfliktu
   Kašparová Irena - Politika romství - romská politika
   Stöckelová Tereza a Yasar Abu Ghosh (eds.) - Etnografie
   Hasmanová Marhánková Jaroslava - Aktivita jako projekt
   Dvořáčková Jana aj. - Politika a každodennost na českých VŠ
   Havelková B. a Bellak-Hančilová B. (eds.) - Co s prostitucí?
   Beck Ulrich a Beck-Gernsheim Elisabeth - Dálková láska
   Kolářová Kateřina (ed.) - Jinakost, postižení, kritika
   Šmídová-Matoušová Olga - "Rudé právo psalo, že nás bylo málo..."
   Jeřábek Hynek - Slavné sociologické výzkumy (1899-1949)
   Skovajsa Marek - Struktury významu
   Přibáň Jiří - Obrana ústavnosti
   Heřmanová Eva - Koncepty, teorie a měření kvality života
   Alieva D. a Tížik M. (eds.) - Príspevok Alfreda Schütza k sociologickej teórii
   Polášek, Novotný, Perottino - Mezi masovou a kartelovou stranou
   Dvořáková, Buben, Němec - ¡Que el pueblo mande!
   Linek L. a Lyons P. - Dočasná stabilita?
   Šanderová Petra - Tělesnost jako významný faktor procesu adopce
   Brunclík M., Novák M. et al. - Internetové volby
   Šima K. a Pabian P. - Ztracený Humboldtův ráj
   Búriková - Miller: Au-pair
   Keller Jan - Posvícení bezdomovců
   Nedbálková Kateřina - Spoutaná Rozkoš
   Ryšavý Dan a Šaradín Pavel - Zastupitelé českých měst a obcí...
   Nedbálková Kateřina - Matky kuráže
   Jeřábek Hynek a kol. - Mezigenerační solidarita v péči o seniory
   Hašková Hana aj. - Péče o nejmenší
   Linková Marcela aj. - Nejisté vyhlídky
   Linek Lukáš (ed.) - Voliči a volby 2010
   Braun Kohlová Markéta - Cesty městem
   Špidla Vladimír a Hrubec Marek - Na cestě k evropské sociální unii
   Stöckelová Tereza - Nebezpečné známosti
   Keller Jan - Sociologie středních vrstev
   Drulák Petr - Politika nezájmu
   Jacyno Małgorzata - Kultura individualismu
   Schramm Gottfried - Dějiny a řády života
   King Martin Luther jr. - Odkaz naděje
   Horáková Hana - Kultura jako všelék?
   Křížková Alena aj. - Pracovní dráhy žen v České republice
   Štucbartová Linda - Velvyslanci i bez diplomatického pasu
   Kolářová Marta (ed.) - Revolta stylem
   Paulíček Miroslav - Nikdo se neodváží říci...
   Eriksen T. H. - Etnicita a nacionalismus
   Petrusek Miloslav - České sociální vědy v exilu
   Novák Miroslav a kol. - Úvod do studia politiky
   Noiriel Gérard - Úvod do sociohistorie
   Boudon Raymond - Bída relativismu
   Nešpor Zdeněk R. a Kopecká Anna (eds.) - Kdo je kdo v české sociologii a příbuzných oborech
   Potůček Martin - Cesty z krize
   Keller Jan - Nová sociální rizika
   Horská, Lásková, Ptáček - Internet jako cesta pomoci
   Arnason Johann - Historicko-sociologické eseje
   Loučková Ivana - Integrovaný přístup v sociálně vědním výzkumu
   Matějů, Straková, Veselý (eds.) - Nerovnosti ve vzdělávání
   Oates-Indruchová (ed.) - Tvrdošíjnost myšlenky
   Horký Ondřej - Česká rozvojová spolupráce
   Skupnik Jaroslav - Antropologie příbuzenství
   Souleimanov Emil (ed.) - Terorismus
   Hamar Eleonóra - Vyprávěná židovství
   Přibáň, Holländer et al. - Právo a dobro v ústavní demokracii
   Drbohlav Dušan a kol. - Migrace a (i)migranti v Česku
   Krejčí Jindřich - Kvalita sociálněvědních výběrových šetření v ČR
   Population Development in the Czech Republic 2007
   Lišková Kateřina - Hodné holky se dívají jinam
   Linek Lukáš - Zrazení snu?
   Halbwachs Maurice - Kolektivní paměť
   Jarkovská Lucie aj. - S genderem na trh
   Maříková Hana et al. - Jaká je naše společnost?
   Kaufmann J.-C. - Chápající rozhovor
   Šanderová J. a Šmídová O. - Sociální konstrukce nerovností pod kvalitativní lupou
   Barša Pavel a kol. - Dialog teorií
   Rákoczyová M. a Trbola R. (eds.) - Sociální integrace přistěhovalců v ČR
   Hašková Hana - Fenomén bezdětnosti
   Demografie (nejen) pro demografy, 3. vydání
   Keller Jan - Tři sociální světy
   Hroch Miroslav - Národy nejsou dílem náhody
   Holubec Stanislav - Sociologie světových systémů
   Vitebsky Piers - Sobí lidé
   Možný Ivo - Proč tak snadno..., 3. vydání
   Cohn Werner - Cikáni
   Stockelová Tereza (ed.) - Akademické poznávání, ...
   Šatava Leoš - Jazyk a identita etnických menšin
   Keller Jan - Nejistota a důvěra
   Kolářová Marta - Protest proti globalizaci
   Katrňák Tomáš - Spříznění volbou?
   Cosset P.-L. a Grafnetterová L. - Jak čtou Češi, Francouzi a Němci Hrabalova Anglického krále
   Veselý A. a Nekola M. (eds.) - Analýza a tvorba veřejných politik
   Muller Karel B. - Evropa a občanská společnost
   Křížková Alena et al. - Práce a péče
   Fischer Petr - Veřejné osvětlení
   Nohejl Marek - Jednání, diskurs, kritika
   Mansfeldová Z. a Kroupa A. (eds.) - Proměny reprezentace zájmů po vstupu do EU
   Tomeš Josef (ed.) - Naše nynější modernita...
   Malinowski Bronislav - Sex a represe v divošské společnosti
   Agamben Giorgio - Prostředky bez účelu
   Oates-Indruchová Libora (ed.) - Ženská literární tradice...
   Wallerstein Immanuel - Evropský univerzalismus
   Sztompka Piotr - Vizuální sociologie
   Keller Jan a Tvrdý Lubor - Vzdělanostní společnost?
   Bělohradský Václav - Společnost nevolnosti
   Hanáková Petra et al. (eds.) - V bludném kruhu
   Beck Ulrich - Moc a protiváha moci v globálním věku
   Sýkorová Dana - Autonomie ve stáří
   Neubauer Zdeněk - Státověda a teorie politiky
   Nagl-Docekal Herta - Feministická filozofie
   Balon Jan - Sociologická teorie
   Beck Ulrich - Vynalézání politiky
   Bauman Zygmunt - Úvahy o postmoderní době
   Tilly Charles - Politika kolektivního násilí
   Keller Jan - Teorie modernizace
   Petrusek Miloslav - Společnosti pozdní doby
   Malínská Jana - Do politiky prý žena nesmí - proč?
   Křížová Eva - Proměny lékařské profese z pohledu sociologie
   Potůček Martin (ed.) - Manuál prognostických metod
   Možný Ivo - Rodina a společnost
   Simmel Georg - Peníze v moderní kultuře a jiné eseje
   Potůček Martin a kol. - Veřejná politika
   Krejčí a Vodáková - Křesťanská Levanta
   Blažek Bohuslav a Olmrová Jiřina - Zvrácená pyramida
   Murphy Robert F. - Úvod do kulturní a sociální antropologie
   Morawski Witold - Ekonomická sociologie
   Perottino Michel - Francouzský politický systém
   Bahenská Marie - Počátky emancipace v Čechách
   Cabada Ladislav - Politický systém Slovinska
   Kubát Michal - Demokracie v Polsku
   Labáth Vladimír a kol. - Riziková mládež
   Blažek Bohuslav - Tváří v tvář obrazovce
   Šanderová Jadwiga - Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách
   Wallerstein Immanuel - Úpadek americké moci
   Bauman a May, Myslet sociologicky, vydání 2004
   Lux Martin et al. - Bydlení věc - veřejná
   Potůček Martin a kol. - Jak jsme na tom. A co dále?
   Keller Jan - Soumrak sociálního státu, 1. vydání
   Keller Jan - Dějiny klasické sociologie
   Beck Ulrich - Riziková společnost
   Cuin a Gresle - Dějiny sociologie
   Rovná Lenka - Kdo vládne Británii?
   Možný Ivo - Proč tak snadno
   Haukanes Haldis - Velká dramata - obyčejné životy
   Katrňák Tomáš - Odsouzeni k manuální práci
   Osvaldová Barbora - Česká média a feminismus
   Hroch Miroslav (ed.) - Pohledy na národ a nacionalismus
   Kohák Erazim - Svoboda, svědomí, soužití
   Přibáň Jiří - Jací můžeme být?
   Přibáň Jiří - Sociologie práva
   Brožová Dagmar - Společenské souvislosti trhu práce
   Goffman Erving - Stigma
   Bauman Zygmunt - Modernita a holocaust
   Fay Brian - Současná filosofie sociálních věd
   Vodákovy - Rod ženský
   Giddens Anthony - Důsledky modernity
   Talmon J. L. - O původu totalitní demokracie
   Mauss Marcel - Esej o daru...
   Matějů Petr, Vlachová Klára et al. - Nerovnost, spravedlnost, politika
   Alan Josef (ed.) - Dialogy o občanské společnosti
   Hayek Friedrich A. - Osudná domýšlivost
   Fialová Ludmila a kol. - Představy mladých lidí o manželství a rodičovství
   Nohejl Marek - Lebenswelt a každodennost v sociologii Alfreda Schutze
   Mičienka Marek - Příruční slovník občana
   Mills Charles W. - Sociologická imaginace
   Illich Ivan - Odškolnění společnosti
   Murray Charles - Příliš mnoho dobra
   Lapka Miloslav, Gottlieb Miroslav - Rolník a krajina
   Možný Ivo - Sociologie rodiny
   Bell Daniel - Kulturní rozpory kapitalismu
   Merton Robert K. - Studie ze sociologické teorie
   Murphy Robert F. - Umlčené tělo
   Kunc Jiří - Stranické systémy v re/konstrukci
   Sartori Giovanni - Srovnávací ústavní inženýrství
   Oates-Indruchová Libora (ed.) - Dívčí válka s ideologií
   Rabušic Ladislav - Kde ty všechny děti jsou?
   Holý Ladislav - Malý český člověk a skvělý český národ
   Muller Karel - Industriální zdroje, ekonomický růst a sociální změna
   Barša Pavel - Panství člověka a touha ženy
   Krejčí Jaroslav - Postižitelné proudy dějin
   Krejčí Jaroslav - Rozhovory s autorem
   Janda Kenneth et al. - Výzva demokracie
   Bell Daniel - Kulturní rozpory kapitalismu