SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ - SLON
  
 Přihlášení:
 Jméno:
 Heslo:
 


    SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON), Jilská 1, 110 00 Praha 1, Tel./Fax: 222220025, email: redakce@slon-knihy.cz
   

SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON)

EDIČNÍ PLÁN na rok 2018, s výhledem na rok 2019 (podle edičních řad)

STUDIE

Csaba Szaló: Paměť míst: kulturní sociologie vzpomínání - vyšlo

Lukáš Linek, Ondřej Císař, Ivan Petrúšek, Kateřina Vráblíková: Občanství a politická participace v České republice - vyšlo

Irena Řehořová: Kulturní paměť a film. Jak se měnil obraz poválečného odsunu v české filmové tvorbě - vyšlo

Nico Stehr a Marian Adolf: Je vědění moc? Poznatky o vědění - vyšlo

Martin Háje, Petr Kaderka, Jiří Nekvapil, Tomáš Samec: Kdo šetří, má za tři? Diskurz šetrnosti v proměnách české společnosti

Josef Bernard, Tomáš Kostelecký, Renáta Mikešová a další: Nic se tady neděje... Životní podmínky na periferním venkově

Věra Kuchařová a kol.: Česká rodina na počátku 21. století. Životní podmínky, vztahy a potřeby

 

KNIŽNICE SOCIOLOGICKÉ AKTUALITY

Arnošt Novák: Tmavozelený svět. Radikálně ekologické aktivity v České republice po roce 1989vyšlo

Petr Vidomus: Oteplí se a bude líp. Česká klimaskepse v čase globálních rizik - vyšlo

Jaroslava Hasmanová Marhánková a Martina Štípková: Prarodičovství v současné české společnosti - vyšlo

Karel B. Müller: Dobré vládnutí ve veřejném nezájmu. Lokální politické elity jako klíčoví aktéři demokratizace?


GENDER SONDY

Marta Vohlídalová, Marcela Linková (eds.): Gender and Neoliberalism in Czech Academia / E-kniha - vyšlo

Seyla Benhabib, Judith Butler, Drucilla Cornell, Nancy Fraser, Linda Nicholson (Úvod): Feministické polemiky

Jana Valdrová: Reprezentace ženství z perspektivy lingvistiky genderových a sexuálních identit - vyšlo

 

STUDIJNÍ TEXTY

Miroslav Hroch: Hledání souvislostí – druhé, doplněné vydání - vyšlo

Jiří Šubrt, Marek Německý a kol.: Jedinec a společnost. Úvahy nad konceptem homo sociologicus - vyšlo

Miroslav Novák et al.: Úvod do studia politiky – druhé, doplněné a upravené vydání

 

POST

Ulrich Beck: Riziková společnost. Na cestě k jiné moderně - třetí vydání - vyšlo

 

MIMO EDIČNÍ ŘADY

Alena Vodáková: Stará paní ještě píše. Deník socioložky na odpočinku - vyšlo

Jan Horský a Miroslav Hroch (eds.): Sto let. Hodnota svobody, nebo cena za nezávislost? - vyšlo