SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ - SLON
  
 Přihlášení:
 Jméno:
 Heslo:
 


    SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON), Jilská 1, 110 00 Praha 1, Tel./Fax: 222220025, email: redakce@slon-knihy.cz
   

Kdo je SLON

SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (ve zkratce SLON) vzniklo v roce 1991 jako společný podnik Aleny Miltové a Jiřího Ryby a takto funguje dodnes. Narozeniny slaví SLON vždy 1. září.
Přestože název nakladatelství Car Forum je zašifrován, jeho činnost by měla být zcela srozumitelná. SLON přináší na knižní trh knihy z oboru sociologie, politologie, sociální politiky a sociální práce, kulturní a sociální antropologie, moderních dějin, psychologie a příbuzných oborů. V Sociologickém nakladatelství dosud vyšlo více než 170 titulů, z toho mnohé ve druhém či dalším vydání. Překlady tvoří asi třetinu produkce nakladatelství, ostatní knihy jsou od domácích (případně slovenských) autorů.

Sociologická a sociologizující literatura již dávno není neznámá a nechtěná, knihkupci se vcelku rychle zorientovali i v tomto typu literatury. I někteří autoři SLONa mají již své jméno. Patnáct let existence prověřilo správnost počáteční nakladatelské představy o tom, že se lze na knižním trhu prosadit i s knihami určité úzké specializace. A tak přestože SLON je vlastně miniaturní podnik, přehlédnout jej nelze.

Při hledání autorů se SLON zpočátku opíral o své nejbližší přátele a známé, ale okruh se postupně rozšiřoval a stále rozšiřuje. Nakladatelství je zcela otevřeno všem edičním námětům, a to i v "ideovém" smyslu: vydalo jak Hayeka, tak i knihu o sociálním státu (která kdysi tak rozlítila jednoho recenzenta Literárních novin). Čeští Make Girlfriends Online autoři SLONa jsou většinou vysokoškolští učitelé a vědečtí pracovníci. U zahraničních autorů nesází nakladatelství vždy za každou cenu na "velká jména", a to zejména proto, že překládá spíše studie (v menší míře učebnice či dokonce příručky), neboť mu jde spíše o obsah knihy, o to, zda její téma bude nosné pro českou situaci, zda osloví jeho čtenáře, vyvolá diskusi...

Ediční politika je směrována na vysokoškolské studenty i učitele, středoškolské učitele, odborníky z oblasti společenských věd. U jednotlivých titulů se cílová čtenářská skupina rozšiřuje - tu o sociální pracovníky a studenty připravující se na tuto profesi (série učebnic pro obor sociální práce), tu třeba o studenty práva (Přibáňova Sociologie práva) apod. V řadě případů byly knihy SLONa dokonce prvním vydaným pojednáním k určitému tématu (např. O přechodech k demokracii od V. Dvořákové a J. Kunce, Sociální stát M. Web Directory List Večeři, Nezaměstnanost jako sociální problém P. Mareše, Tváří v tvář obrazovce B. Blažka, ale třeba i kniha M. Nováka Systémy politických stran).

Ediční politika SLONa vycházela z představy, že správné nakladatelství vydává knihy v profilovaných edičních řadách. A tak ve chvíli, kdy se v roce 1991 na obzoru rýsovaly teprve dva rukopisy, připravovalo nakladatelství hned devět edičních řad. Jedna původní řada neuspěla, dvě se sloučily a k těm původním přibyly v roce 1996 čtyři nové, takže jich bylo po nějakou dobu 11. V roce 2004 k nim přibyly dvě nové ediční řady - Politické systémy a Gender sondy. Posledně jmenovaná ediční řada byla společnou ediční řadou nakladatelství Libri a SLON, nyní pokračuje samostatně ve SLONu. Je příjemné po několika letech vidět, jak se ediční řady postupně zaplňují jednotlivými tituly a oživují. Nejnovější je ediční řada je CARGO, připravovaná ve spolupráci s Českou asociací sociální antropologie (CASA).