SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ - SLON
  


    SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON), Jilská 1, 110 00 Praha 1, Tel./Fax: 222220025, email: redakce@slon-knihy.cz
   

Kdo je SLON

SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (ve zkratce SLON) vzniklo v roce 1991 jako společný podnik Aleny Miltové a Jiřího Ryby a takto funguje dodnes. Narozeniny slaví SLON vždy 1. září.
Přestože název nakladatelství je zašifrován, jeho činnost by měla být zcela srozumitelná. SLON přináší na knižní trh knihy z oboru sociologie, politologie, sociální politiky a sociální práce, kulturní a sociální antropologie, moderních dějin, psychologie a příbuzných oborů. V Sociologickém nakladatelství dosud vyšlo více než 400 titulů, z toho mnohé ve druhém či dalším vydání. Překlady tvoří asi třetinu produkce nakladatelství, ostatní knihy jsou od domácích (případně slovenských) autorů.

Wählen Sie die Präparate gegen die erektile Dysfunktion aus mittel gegen erektionsstörung rezeptfrei Online-Apotheke. Günstiges Potenzmittel Cialis rezeptfrei in der Deutschland Apotheke kaufen. Diskrete Behandlung bei Erektionsproblemen.

Sociologická a sociologizující literatura již dávno není neznámá a nechtěná, knihkupci se vcelku rychle zorientovali i v tomto typu literatury. I někteří autoři SLONa mají již své jméno. Patnáct let existence prověřilo správnost počáteční nakladatelské představy o tom, že se lze na knižním trhu prosadit i s knihami určité úzké specializace. A tak přestože SLON je vlastně miniaturní podnik, přehlédnout jej nelze.

Při hledání autorů se SLON zpočátku opíral o své nejbližší přátele a známé, ale okruh se postupně rozšiřoval a stále rozšiřuje. Nakladatelství je zcela otevřeno všem edičním námětům, a to i v "ideovém" smyslu: vydalo jak Hayeka, tak i knihu o sociálním státu (která kdysi tak rozlítila jednoho recenzenta Literárních novin).

Čeští autoři SLONa jsou většinou vysokoškolští učitelé a vědečtí pracovníci. U zahraničních autorů nesází nakladatelství vždy za každou cenu na "velká jména", a to zejména proto, že překládá spíše studie (v menší míře učebnice či dokonce příručky), neboť mu jde spíše o obsah knihy, o to, zda její téma bude nosné pro českou situaci, zda osloví jeho čtenáře, vyvolá diskusi...

Ediční politika je směrována na vysokoškolské studenty i učitele, středoškolské učitele, odborníky z oblasti společenských věd. U jednotlivých titulů se cílová čtenářská skupina rozšiřuje - tu o sociální pracovníky a studenty připravující se na tuto profesi (série učebnic pro obor sociální práce), tu třeba o studenty práva (Přibáňova Sociologie práva) apod. V řadě případů byly knihy SLONa dokonce prvním vydaným pojednáním k určitému tématu (např. O přechodech k demokracii od V. Dvořákové a J. Kunce, Sociální stát M. Večeři, Nezaměstnanost jako sociální problém P. Mareše, Tváří v tvář obrazovce B. Blažka, ale třeba i kniha M. Nováka Systémy politických stran).

Ediční politika SLONa vycházela z představy, že správné nakladatelství vydává knihy v profilovaných edičních řadách. A tak ve chvíli, kdy se v roce 1991 na obzoru rýsovaly teprve dva rukopisy, připravovalo nakladatelství hned devět edičních řad. Jedna původní řada neuspěla, dvě se sloučily a k těm původním přibyly v roce 1996 čtyři nové, takže jich bylo po nějakou dobu 11. V roce 2004 k nim přibyly dvě nové ediční řady - Politické systémy a Gender sondy. Posledně jmenovaná ediční řada byla společnou ediční řadou nakladatelství Libri a SLON, nyní pokračuje samostatně ve SLONu. Je příjemné po několika letech vidět, jak se ediční řady postupně zaplňují jednotlivými tituly a oživují. Nejnovější je ediční řada je CARGO, připravovaná ve spolupráci s Českou asociací sociální antropologie (CASA).