SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ - SLON
  


    SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON), Jilská 1, 110 00 Praha 1, Tel./Fax: 222220025, email: redakce@slon-knihy.cz
   
Nabídka elektronických knih
Sociologické pojmosloví
 Všechny kategorie | Základy sociologie | Mimo ediční řady | KLAS | MOST | POST | Studie | Sociologické pojmosloví | Pracovní texty | Studijní texty | Anglická řada | Sociologické aktuality | Ze sociologických archivů | Cizí knihy v distribuci | Politické systémy | Gender sondy | ediční řada CARGO |  
 Hledej: v  
Původně sešitová vydání systémů základních pojmů vybraných tematických okruhů, využívající materiálů Velkého sociologického slovníku, doplněná přehledy o vývoji disciplín, orientačními schématy, seznamy literatury apod. Připravujeme zcela přepracovaná a rozšířená vydání těchto knížek.