SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ - SLON
  


    SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON), Jilská 1, 110 00 Praha 1, Tel./Fax: 222220025, email: redakce@slon-knihy.cz
   
Nabídka elektronických knih
Studie
 Všechny kategorie | Základy sociologie | Mimo ediční řady | KLAS | MOST | POST | Studie | Sociologické pojmosloví | Pracovní texty | Studijní texty | Anglická řada | Sociologické aktuality | Ze sociologických archivů | Cizí knihy v distribuci | Politické systémy | Gender sondy | ediční řada CARGO |  
 Hledej: v  
Sociologické monografie nebo sborníky k aktuálním tématům, originální práce našich i zahraničních autorů.
Vyšlo 
327 - ¡Que el pueblo mande! Levicové vlády, populismus a změny režimu v - Dvořáková Vladimíra, Buben Radek a Němec Jan
Studium politiky v Latinské Americe má ve světě – a částečně i u nás – bohatou tradici. Byl to totiž vývoj v Latinské Americe, který často určoval výzkumné priority světové politologie. Latinskoame...
ISBN: 978-80-7419-091-9
Detail
Počet stran: 364 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2012
Počet kusů na skladě: 82
Cena:377,00 Kč  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
Levná knihovnaZakoupit knihu ZDE

Vyšlo 
324 - Aktivita jako projekt. Diskurz aktivního stárnutí a jeho odezvy v živo - Hasmanová Marhánková Jaroslava
Pojem „aktivní stáří“ v současnosti působí jako zaklínadlo téměř všech vládních dokumentů věnujících se problematice stárnutí, stejně tak jako populárních obrazů „obdivuhodných“ seniorů. Koncept ak...
ISBN: 978-80-7419-152-7
Detail
Počet stran: 171 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2013
Počet kusů na skladě: 76
Cena:395,00 Kč  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
Levná knihovnaZakoupit knihu ZDE

Vyšlo 
342 - Co s prostitucí? Veřejné politiky a práva osob v prostituci - Havelková Barbara a Bellak-Hančilová Blanka (eds.)
Kniha představuje českému publiku zahraniční, zejména feministické, teoretické debaty o veřejných politikách prostituce a současné trendy v právních úpravách této problematiky. Předkládá rovněž kri...
ISBN: 978-80-7419-149-7
Detail
Počet stran: 305 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 7/2014
Počet kusů na skladě: 298
Cena:440,00 Kč  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
Levná knihovnaZakoupit knihu ZDE

Vyšlo 
336 - Čtenář a stroj. Vybrané metody sociálněvědní analýzy textů - Hájek Martin
Kniha se zabývá metodologií textových analýz v kontextu sociální věd. Tematicky pokrývá tři typy textových analýz, které se v sociálních vědách nejčastěji používají: obsahovou, diskurzní a narativn...
ISBN: 978-80-7419-161-9
Detail
Počet stran: 227 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 20. 5. 2014
Počet kusů na skladě: 72
Cena:379,00 Kč  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
Levná knihovnaZakoupit knihu ZDE

Vyšlo 
385 - Děvušky a cigarety. O hranicích, migraci a moci - Grygar Jakub
Kniha je studií drobného přeshraničního obchodu v polsko-běloruském pohraničí ovlivněného rozšiřováním Schengenského prostoru k východní vnější hranici Evropské unie. Na základě svého dlouhodobého ...
ISBN: 978-80-7419-234-0
Detail
Počet stran: 256 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 3. 5. 2016
Počet kusů na skladě: 59
Cena:340,00 Kč  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
Levná knihovnaZakoupit knihu ZDE

Vyšlo 
368 - Hledání stop sociologie v nesociologických vědách - Vodáková Olga
Kniha, jež vznikla v rámci projektu „Dějiny a současnost české sociologie“, zkoumá vliv sociologie na jiné vědní obory (případně vliv oboustranný), a to specificky v Českých zemích, resp. Českoslov...
ISBN: 978-80-7419-180-0
Detail
Počet stran: 180 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2014
Počet kusů na skladě: 105
Cena:269,00 Kč  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
Levná knihovnaZakoupit knihu ZDE

Vyšlo 
318 - Lacan a Freud - Pechar Jiří
Kniha podává výklad hlavních aspektů Lacanova pojetí psychoanalýzy i historii jeho konfliktu s Mezinárodní psychoanalytickou asociací. Každou část výkladu autor dokládá citacemi z Lacanových statí ...
ISBN: 978-80-7419-153-4
Detail
Počet stran: 108 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 5/2013
Počet kusů na skladě: 53
Cena:290,00 Kč  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
Levná knihovnaZakoupit knihu ZDE

Vyšlo 
321 - Mezigenerační solidarita v péči o seniory - Jeřábek Hynek a kol.
V nakladatelství rozebráno - k dostání u distributorů a vybraných knihkupců. Knížka začíná podrobným rozborem motivací a aktivit neformální péče o seniory v českých rodinách. Výsledky prvního z ...
ISBN: 978-80-7419-117-6
Detail
Počet stran: 317 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2013/8
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:299,00 Kč  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
Levná knihovnaZakoupit knihu ZDE

Vyšlo 
381 - Národní identity a identifikace. Česká republika - Visegrádská čtyřka - Vlachová Klára (ed.)
Kniha je věnována národní identitě Čechů a Češek z různých pohledů. Lidé mají tolik sociálních identit, kolika sociálních skupin jsou členy. Hlavní pozornost je věnována sociální skupině zvané náro...
ISBN: 978-80-7419-188-6
Detail
Počet stran: 204 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2015
Počet kusů na skladě: 46
Cena:269,00 Kč  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
Levná knihovnaZakoupit knihu ZDE

Vyšlo 
307 - Nebezpečné známosti. O vztahu sociálních věd a společnosti - Stöckelová Tereza
Otázka, co věda přináší společnosti, je na místě. Odpověď vědní politiky na ni se však dnes pohybuje v úzkém pojetí, které jako užitek rozpoznává především technologie, materiální artefakty a obcho...
ISBN: 978-80-7419-095-7
Detail
Počet stran: 111 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 11/2012
Počet kusů na skladě: 36
Cena:225,00 Kč  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
KosmasZakoupit knihu ZDE

| 1 | 2 | 3 |