SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ - SLON
  


    SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON), Jilská 1, 110 00 Praha 1, Tel./Fax: 222220025, email: redakce@slon-knihy.cz
   
Nabídka elektronických knih
MOST
 Všechny kategorie | Základy sociologie | Mimo ediční řady | KLAS | MOST | POST | Studie | Sociologické pojmosloví | Pracovní texty | Studijní texty | Anglická řada | Sociologické aktuality | Ze sociologických archivů | Cizí knihy v distribuci | Politické systémy | Gender sondy | ediční řada CARGO |  
 Hledej: v  
Ediční řada představuje práce významných sociologů 20. století (a představitelů příbuzných disciplín, kteří vývoj sociologie nějakým způsobem ovlivnili) reprezentující zároveň nejvlivnější sociologické směry a školy. Texty jsou vybírány tak, aby oslovily i zájemce z ostatních humanitních oborů a širší kulturní veřejnost. Každý titul je pokud možno doplněn poznámkou o autorovi, jeho životním díle a publikovaném textu.