SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ - SLON
  
 Přihlášení:
 Jméno:
 Heslo:
 


    SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON), Jilská 1, 110 00 Praha 1, Tel./Fax: 222220025, email: redakce@slon-knihy.cz
   
Nabídka elektronických knih
Gender sondy
 Všechny kategorie | Základy sociologie | Mimo ediční řady | KLAS | MOST | POST | Studie | Sociologické pojmosloví | Pracovní texty | Studijní texty | Anglická řada | Sociologické aktuality | Ze sociologických archivů | Cizí knihy v distribuci | Politické systémy | Gender sondy | ediční řada CARGO |  
 Hledej: v  
Cílem této nové ediční řady je přiblížit širší veřejnosti otázky a problémy spojené s postavením žen a mužů ve společnosti. Vzhledem k tomu, že jde o téma zajímavé a aktuální, ale někdy i poněkud kontroverzně nahlížené, klade si nová knižnice za cíl rozptylovat různá podezření a apriorní předsudky. Chce toho dosáhnout způsobem srozumitelným, netendenčním a někdy i barvitým, chce se vyhnout nevraživému či bojovnému tónu, který někdy téma feminismu a genderu doprovází. První tři svazky vyšly ve spolupráci s nakladatelstvím Libri, od roku 2006 pokračuje ediční řada ve SLONu.
Vyšlo 
410 - Gender and Neoliberalism in Czech Academia - Vohlídalová Marta, Linková Marcela (eds.)
E-book only! “Transforming knowledge into an engine of economy” is a motto that has driven the transformation of research in the last few decades. Competition stands at the centre of the current...
ISBN: 978-80-7419-255-5 (PDF)
Detail
Vazba: e-kniha Vydání: první Datum vydání: 2018
Počet kusů na skladě: kniha je k dispozici pouze jako e-kniha
Cena:neuvedena  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
KosmasZakoupit knihu ZDE

Vyšlo 
383 - Genderové představy a vztahy. Sociální a kognitivní aspekty vývoje mas - Smetáčková Irena
Kniha řeší tři základní okruhy otázek: 1. Jaké představy o maskulinitě a femininitě (tzv. genderová schémata) si vytváří děti ve věku 6 až 15 let? 2. Jak se ve smíšených školních kolektivech projev...
ISBN: 978-80-7419-229-6
Detail
Počet stran: 275 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 3/2016
Počet kusů na skladě: 8
Cena:499,00 Kč  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
Levná knihovnaZakoupit knihu ZDE