SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ - SLON
  
 Přihlášení:
 Jméno:
 Heslo:
 


    SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON), Jilská 1, 110 00 Praha 1, Tel./Fax: 222220025, email: redakce@slon-knihy.cz
   
Nabídka elektronických knih
 Všechny kategorie | Základy sociologie | Mimo ediční řady | KLAS | MOST | POST | Studie | Sociologické pojmosloví | Pracovní texty | Studijní texty | Anglická řada | Sociologické aktuality | Ze sociologických archivů | Cizí knihy v distribuci | Politické systémy | Gender sondy | ediční řada CARGO |  
 Hledej: v  
Vyšlo 
385 - Děvušky a cigarety. O hranicích, migraci a moci - Grygar Jakub
Kniha je studií drobného přeshraničního obchodu v polsko-běloruském pohraničí ovlivněného rozšiřováním Schengenského prostoru k východní vnější hranici Evropské unie. Na základě svého dlouhodobého ...
ISBN: 978-80-7419-234-0
Detail
Počet stran: 256 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 3. 5. 2016
Počet kusů na skladě: 3
Cena:340,00 Kč  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
Levná knihovnaZakoupit knihu ZDE

Vyšlo 
368 - Hledání stop sociologie v nesociologických vědách - Vodáková Olga
Kniha, jež vznikla v rámci projektu „Dějiny a současnost české sociologie“, zkoumá vliv sociologie na jiné vědní obory (případně vliv oboustranný), a to specificky v Českých zemích, resp. Českoslov...
ISBN: 978-80-7419-180-0
Detail
Počet stran: 180 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2014
Počet kusů na skladě: 189
Cena:269,00 Kč  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
Levná knihovnaZakoupit knihu ZDE

Vyšlo 
318 - Lacan a Freud - Pechar Jiří
Kniha podává výklad hlavních aspektů Lacanova pojetí psychoanalýzy i historii jeho konfliktu s Mezinárodní psychoanalytickou asociací. Každou část výkladu autor dokládá citacemi z Lacanových statí ...
ISBN: 978-80-7419-153-4
Detail
Počet stran: 108 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 5/2013
Počet kusů na skladě: 233
Cena:290,00 Kč  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
Levná knihovnaZakoupit knihu ZDE

Vyšlo 
321 - Mezigenerační solidarita v péči o seniory - Jeřábek Hynek a kol.
V nakladatelství rozebráno - k dostání u distributorů a vybraných knihkupců. Knížka začíná podrobným rozborem motivací a aktivit neformální péče o seniory v českých rodinách. Výsledky prvního z ...
ISBN: 978-80-7419-117-6
Detail
Počet stran: 317 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2013/8
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:299,00 Kč  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
Levná knihovnaZakoupit knihu ZDE

Vyšlo 
381 - Národní identity a identifikace. Česká republika - Visegrádská čtyřka - Vlachová Klára (ed.)
Kniha je věnována národní identitě Čechů a Češek z různých pohledů. Lidé mají tolik sociálních identit, kolika sociálních skupin jsou členy. Hlavní pozornost je věnována sociální skupině zvané náro...
ISBN: 978-80-7419-188-6
Detail
Počet stran: 204 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2015
Počet kusů na skladě: 120
Cena:269,00 Kč  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
Levná knihovnaZakoupit knihu ZDE

Vyšlo 
307 - Nebezpečné známosti. O vztahu sociálních věd a společnosti - Stöckelová Tereza
Otázka, co věda přináší společnosti, je na místě. Odpověď vědní politiky na ni se však dnes pohybuje v úzkém pojetí, které jako užitek rozpoznává především technologie, materiální artefakty a obcho...
ISBN: 978-80-7419-095-7
Detail
Počet stran: 111 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 11/2012
Počet kusů na skladě: 20
Cena:225,00 Kč  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
KosmasZakoupit knihu ZDE

Vyšlo 
319 - Nejisté vyhlídky: proměny vědecké profese z genderové perspektivy - Linková Marcela, Cidlinská Kateřina, Tenglerová Hana, Vohlídalová Mart
Kniha zkoumá genderové aspekty profesních plánů vědců a vědkyň, akademické mobility, kombinace vědecké profese a rodičovství, obrazu vědy v médiích a politiky genderové rovnosti ve vědě. Využívá k ...
ISBN: 978-80-7419-145-9
Detail
Počet stran: 194 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 5/2013
Počet kusů na skladě: 275
Cena:325,00 Kč  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
KosmasZakoupit knihu ZDE

Vyšlo 
363 - Od veřejného prostoru k nákupním centrům. Svět cizinců a jeho regulace - Pospěch Pavel
Kniha je vedena otázkou, k níž odkazuje i její název: Jsou nákupní centra budoucností veřejného prostoru? Tato otázka se často vynořuje v médiích v reakci na to, jak se „výlet do nákupního centra“ ...
ISBN: 978-80-7419-186-2
Detail
Počet stran: 194 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 7/2015
Počet kusů na skladě: 25
Cena:399,00 Kč  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
Levná knihovnaZakoupit knihu ZDE

Vyšlo 
322 - Proměny partnerství. Životní dráhy a partnerství v české společnosti - Hasmanová Marhánková Jaroslava a Kreidl Martin (eds.)
Kniha se zaměřuje na proměny partnerského života z perspektivy životních drah. Jejím cílem je prostřednictvím zkoumání dílčích partnerských situací, jejich načasování, společenských souvislostí, dů...
ISBN: 978-80-7419-142-8
Detail
Počet stran: 265 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2012
Počet kusů na skladě: 263
Cena:399,00 Kč  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
Levná knihovnaZakoupit knihu ZDE

Vyšlo 
354 - Rodina a zdraví – jejich vzájemné souvislosti - Hamplová Dana a kol.
Hlavním cílem knihy je zmapovat vztah mezi rodinnou situací jedince a jeho celkovým zdravím a psychickou pohodou. Autorky se přitom zabývají vztahem mezi rodinným stavem a přítomností dítěte v domá...
ISBN: 978-80-7419-169-5
Detail
Počet stran: 148 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 12/2014
Počet kusů na skladě: 175
Cena:210,00 Kč  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
KosmasZakoupit knihu ZDE

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |