SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ - SLON
  


    SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON), Jilská 1, 110 00 Praha 1, Tel./Fax: 222220025, email: redakce@slon-knihy.cz
   
Nabídka tištěných i elektronických knih
Studijní texty
 | Základy sociologie | Mimo ediční řady | KLAS | MOST | POST | Studie | Sociologické pojmosloví | Pracovní texty | Studijní texty | Anglická řada | Sociologické aktuality | Ze sociologických archivů | Cizí knihy v distribuci | Politické systémy | Gender sondy | ediční řada CARGO |  
 Hledej: v  
V ediční řadě Studijní texty vycházejí původní i přeložené výkladové texty, jakož i studie přinášející nové a netradiční pohledy na společenské problémy. Jsou do ní zařazovány i antologie překladů k tématům, která u nás nejsou dobře badatelsky zpracována.
Vyšlo 
197 - Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe - Veselý, Arnošt a Nekola, Martin
Kniha je určena všem, kteří nějakým způsobem analyzují a vytvářejí veřejnou politiku a hledají podněty pro zdokonalení své práce. V první části pojednává o základech veřejné politiky jako vědní di...
ISBN: 978-80-86429-75-5
Detail
Počet stran: 407 Vazba: brož. Vydání: 1. Datum vydání: 18.3.2008
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:325,00 Kč  
Vyšlo 
367 - Analýza politiky a političtí aktéři. Možnosti a limity aplikace teorií - Říchová Blanka a kol.
Ambicí knihy je přispět čtyřmi původními kvalitativními případovými studiemi k diskusi o možnostech, problémech i řešeních spjatých s aplikací tzv. velkých politologických teorií v praxi. Každá stu...
ISBN: 978-80-7419-187-9
Detail
Počet stran: 251 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2015
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:250,00 Kč  
Vyšlo 
245 - Antropologie příbuzenství: příbuzenství, manželství a rodina v kulturn - Skupnik Jaroslav
V nakladatelství rozebráno, zbývající výtisky mají distributoři. Práce je prvním pokusem o systematické shrnutí antropologického studia příbuzenství v českém jazyce. Autor v ní příbuzenské vztah...
ISBN: 978-80-7419-019-3
Detail
Počet stran: 402 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 16.9.2010
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:345,00 Kč  
Vyšlo 
281 - Bytová politika: teorie a inovace pro praxi - Lux Martin a Kostelecký Tomáš (eds.)
Kniha je vědeckou monografií i studijním textem pro vysokoškolské studenty oboru sociální politika či přímo kursu bytová politika. Je členěna do pěti hlavních kapitol, které čtenáře postupně seznam...
ISBN: 978-80-7419-068-1
Detail
Počet stran: 229 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2011
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:290,00 Kč  
Vyšlo 
353 - Černošská feministická literární kritika. Výbor z teoretických statí a - Kovalová Karla (ed.)
Kniha volně navazuje na antologii angloamerické feministické literární teorie (Ženská literární tradice a hledání identit, ed. Libora Oates-Indruchová, SLON 2007) a seznamuje čtenáře s klíčovými te...
ISBN: 978-80-7419-172-5
Detail
Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 12/2014
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:335,00 Kč  
Dotisk 
167 - Dějiny klasické sociologie, 2. vydání - Keller Jan
V nakladatelství rozebráno - k dostání u některých distributorů a jako E-kniha. Kniha podává výklad dějin sociologického myšlení s přihlédnutím k proměnám, jimiž prochází moderní společnost v dn...
ISBN: 978-80-86429-52-6
Detail
Počet stran: 529 Vazba: vázaná Vydání: druhé - dotisk 2010 Datum vydání: 9.2.2010
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:390,00 Kč  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
eReadingZakoupit knihu ZDE

Vyšlo 
235 - Dialog teorií. Filozofická dilemata výzkumu mezinárodních vztahů - Barša Pavel a kol.
ZLEVNĚNO O 50 % Zkoumání mezinárodních vztahů se původně opíralo hlavně o historii, teorii mezinárodního práva a filozofii, postupem času ale přijalo za své řadu metodologických i teoretických v...
ISBN: 978-80-7419-011-7
Detail
Počet stran: 252 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 10.3.2010
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:149,00 Kč  
Vyšlo 
78 - Dívčí válka s ideologií (Klasické texty angloamerického feministického - Oates-Indruchová Libora (ed.)
Čtrnáct textů z feministické teorie, politické filozofie, filozofie vědy, antropologie, kulturní, filmové a literární teorie, sociolingvistiky a psychoanalýzy představuje počátky feministického myš...
ISBN: 80-85850-67-2
Detail
Počet stran: 304 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 1998
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:neuvedena  
Vyšlo 
309 - Důvěra a demokracie. Přehled sociologických teorií důvěry od Tocquevil - Sedláčková Markéta
Kniha nabízí analytický pohled na fungování současných demokracií z perspektivy důvěry. V rámci demokratického systému vymezujeme tři základní kanály důvěry: systémovou důvěru, tedy legitimitu reži...
ISBN: 978-80-7419-058-2
Detail
Počet stran: 271 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 12/2012
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:290,00 Kč  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
KosmasZakoupit knihu ZDE

Vyšlo 
279 - Etnicita a nacionalismus. Antropologické perspektivy - Eriksen Thomas Hylland
V oblasti sociální antropologie je etnicita hlavním tématem už od konce šedesátých let a rovněž dnes zůstává centrálním objektem výzkumů. Přestože tato kniha vychází zejména z příspěvků antropologi...
ISBN: 978-80-7419-053-7
Detail
Počet stran: 352 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 14.2.2012
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:460,00 Kč  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |