SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ - SLON
  


    SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON), Jilská 1, 110 00 Praha 1, Tel./Fax: 222220025, email: redakce@slon-knihy.cz
   
Nabídka tištěných i elektronických knih
Sociologické pojmosloví
 | Základy sociologie | Mimo ediční řady | KLAS | MOST | POST | Studie | Sociologické pojmosloví | Pracovní texty | Studijní texty | Anglická řada | Sociologické aktuality | Ze sociologických archivů | Cizí knihy v distribuci | Politické systémy | Gender sondy | ediční řada CARGO |  
 Hledej: v  
Původně sešitová vydání systémů základních pojmů vybraných tematických okruhů, využívající materiálů Velkého sociologického slovníku, doplněná přehledy o vývoji disciplín, orientačními schématy, seznamy literatury apod. Připravujeme zcela přepracovaná a rozšířená vydání těchto knížek.
Vyšlo 
230 - DEMOGRAFIE (nejen) PRO DEMOGRAFY - třetí vydání - Kolektiv autorů
Třetí, zcela přepracované vydání. Co a jak měří, o čem vypovídají ukazatele porodnosti, úmrtnosti, sňatečnosti, rozvodovosti – nebo třeba naděje dožití? A jak souvisejí s takovými jevy, jako je...
ISBN: 978-80-7419-012-4
Detail
Počet stran: 243 Vazba: brož. Vydání: třetí Datum vydání: 25.11.2009
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:215,00 Kč  
Vyšlo 
5 - SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ ANTROPOLOGIE - Kolektiv autorů
Cílem publikace je poskytnout ucelenou představu o minulosti a současnosti jedné z nejprogresivnějších společenských věd na Západě - anglosaské sociální a kulturní antropologii. Systematická prezen...
ISBN: 80-85850-29-X
Detail
Počet stran: 175 Vazba: pevná Vydání: druhé vyd. rozebráno Datum vydání: 2000
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:neuvedena  
Vyšlo 
47 - SOCIÁLNÍ DEVIACE, SOCIOLOGIE NEMOCI A MEDICÍNY - Kolektiv autorů
Publikace přehledným způsobem seznamuje s okruhem základních pojmů a disciplín souvisejících se studiem sociálních příčin a důsledků fyziologických i psychických poruch, nemocí, odchylek od "normál...
ISBN: 80-85850-03-6
Detail
Počet stran: 116 Vazba: brož. Vydání: druhé vyd. rozebráno Datum vydání: 1997
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:neuvedena  
Vyšlo 
91 - SOCIOLOGICKÉ ŠKOLY, SMĚRY, PARADIGMATA - Kolektiv autorů
Přehledný výklad základních myšlenkových orientací v celé historii sociologie od jejích počátků po současnost. Kniha informuje jak o známých koncepcích (strukturální funkcionalismus, neopozitivismu...
ISBN: 80-85850-81-8
Detail
Počet stran: 258 Vazba: pevná Vydání: druhé, doplněné Datum vydání: 2000
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:neuvedena