SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ - SLON
  


    SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON), Jilská 1, 110 00 Praha 1, Tel./Fax: 222220025, email: redakce@slon-knihy.cz
   
Nabídka tištěných i elektronických knih
Studie
 | Základy sociologie | Mimo ediční řady | KLAS | MOST | POST | Studie | Sociologické pojmosloví | Pracovní texty | Studijní texty | Anglická řada | Sociologické aktuality | Ze sociologických archivů | Cizí knihy v distribuci | Politické systémy | Gender sondy | ediční řada CARGO |  
 Hledej: v  
Sociologické monografie nebo sborníky k aktuálním tématům, originální práce našich i zahraničních autorů.
Vyšlo 
313 - "Rudé právo psalo, že nás bylo málo..." Restituce identity a identita - Šmídová-Matoušová Olga
Kniha se zabývá porevolučním diskursem nápravy majetkových křivd a restituce jako součásti transformace a reformy. Téma postkomunistické transformace pojednává autorka prizmatem konceptu „kolektivn...
ISBN: 978-80-7419-065-0
Detail
Počet stran: 188 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 12/2012
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:390,00 Kč  
Vyšlo 
327 - ¡Que el pueblo mande! Levicové vlády, populismus a změny režimu v - Dvořáková Vladimíra, Buben Radek a Němec Jan
Studium politiky v Latinské Americe má ve světě – a částečně i u nás – bohatou tradici. Byl to totiž vývoj v Latinské Americe, který často určoval výzkumné priority světové politologie. Latinskoame...
ISBN: 978-80-7419-091-9
Detail
Počet stran: 364 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2012
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:377,00 Kč  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
Levná knihovnaZakoupit knihu ZDE

Vyšlo 
330 - Adjectives of Democracy. Citizenship and Political Attitudes under Soc - Lyons Pat
The central empirical puzzle addressed in this book is why are Czech citizens’ attitudes towards key facets of democracy so similar under socialist democracy in 1968 and liberal democracy in 2008? ...
ISBN: 978-80-7419-144-2
Detail
Počet stran: 471 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2013
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:945,00 Kč  
Vyšlo 
225 - Akademické poznávání, vykazování a podnikání. Etnografie měnící se čes - Stöckelová Tereza (ed.)
Současná reforma vědní politiky si za svůj hlavní cíl klade „vytvořit inovační prostředí tak, aby platilo: Věda dělá z peněz znalosti, inovace dělají ze znalostí peníze“. Co tato ekonomizace znalos...
ISBN: 978-80-7419-003-2
Detail
Počet stran: 160 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 29.5.2009
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:215,00 Kč  
Vyšlo 
324 - Aktivita jako projekt. Diskurz aktivního stárnutí a jeho odezvy v živo - Hasmanová Marhánková Jaroslava
Pojem „aktivní stáří“ v současnosti působí jako zaklínadlo téměř všech vládních dokumentů věnujících se problematice stárnutí, stejně tak jako populárních obrazů „obdivuhodných“ seniorů. Koncept ak...
ISBN: 978-80-7419-152-7
Detail
Počet stran: 171 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2013
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:395,00 Kč  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
Levná knihovnaZakoupit knihu ZDE

Vyšlo 
191 - Autonomie ve stáří. Kapitoly z gerontosociologie - Sýkorová Dana
Kniha se věnuje aktuálnímu tématu populačního a individuálního stárnutí, ke kterému přistupuje z užšího pohledu autonomie seniorů. Uchování autonomie ve stáří je v publikace zachyceno rovněž z "opa...
ISBN: 978-80-86429-62-5
Detail
Počet stran: 285 Vazba: brož. Vydání: 1. Datum vydání: 6/2007
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:260,00 Kč  
Vyšlo 
129 - Bydlení - věc veřejná (Sociální aspekty bydlení v České republice a ze - Lux Martin et al.
K problematice bytové politiky a bydlení obecně vyšlo u nás jen málo odborně fundovaných publikací. Tato kniha chce proto alespoň částečně přispět k zaplnění mezer v našem poznání. Čtenáři nabízí r...
ISBN: 80-86429-12-1
Detail
Počet stran: 288 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 12/2002
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:235,00 Kč  
Vyšlo 
427 - Česká rodina na počátku 21. století. Životní podmínky, vztahy a potřeb - Kuchařová Věra a kol.
V nakladatelství rozebráno - k dostání u našich distributorů a vybraných knihkupců. Kniha přináší analytický pohled na české rodiny a jejich proměny od počátku tisíciletí. V průběhu života se po...
ISBN: 978-80-7419-275-3
Detail
Počet stran: 300 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 5/2019
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:299,00 Kč  
Vyšlo 
266 - Česká rozvojová spolupráce. Diskurzy, praktiky, rozpory - Horký Ondřej
Kniha rozebírá a hodnotí zahraniční rozvojovou spolupráci ČR, jejímž cílem je podle mezinárodních a evropských závazků přispívat ke snižování chudoby v globálním Jihu a naplňovat Rozvojové cíle tis...
ISBN: 978-80-7419-040-7
Detail
Počet stran: 168 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 6/2011
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:275,00 Kč  
Vyšlo 
320 - Cesty k datům. Zdroje a management sociálněvědních dat v České republi - Krejčí Jindřich Krejčí a Leontiyeva Yana (eds.)
Prostředí pro vědeckou práci v socialních vědach prochází překotným vývojem. Jedním z důvodů je také rostoucí objem dat, která jsou k dispozici pro socialní analýzy. Využívání nových možností i zpř...
ISBN: 978-80-7419-111-4
Detail
Počet stran: 470 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2012
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:540,00 Kč  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |