SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ - SLON
  


    SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON), Jilská 1, 110 00 Praha 1, Tel./Fax: 222220025, email: redakce@slon-knihy.cz
   
Nabídka tištěných i elektronických knih
POST
 | Základy sociologie | Mimo ediční řady | KLAS | MOST | POST | Studie | Sociologické pojmosloví | Pracovní texty | Studijní texty | Anglická řada | Sociologické aktuality | Ze sociologických archivů | Cizí knihy v distribuci | Politické systémy | Gender sondy | ediční řada CARGO |  
 Hledej: v  
Záměrem této ediční řady je ukázat - prostřednictvím dobře vybraných přeložených i původních prací - postmoderní dobu a společnost ze sociologického hlediska a přispět tak k lepšímu porozumění rozporům společnosti, v níž žijeme.
Vyšlo 
355 - Dálková láska. Životní formy v  globálním věku - Beck Ulrich a Beck-Gernsheim Elisabeth
Autoři v knize analyzují současné „světové rodiny“, milostné a příbuzenské vztahy mezi lidmi, kteří žijí v různých zemích či na různých kontinentech nebo z různých zemí či kontinentů pocházejí. Tak...
ISBN: 978-80-7419-164-0
Detail
Počet stran: 238 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 12/2014
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:319,00 Kč  
Vyšlo 
118 - Disidenti práva (O revolucích roku 1989, fikcích legality a soudobé ve - Přibáň Jiří
Téma legitimity a legality je v centru veřejných diskusí, které nemají pouze akademický ráz, a navíc rozhodujícím způsobem určují pohyb ve společnosti po roce 1989. Jiří Přibáň se tomuto tématu vě...
ISBN: 80-86429-00-8
Detail
Počet stran: 284 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2001
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:249,00 Kč  
Vyšlo 
48 - Hranice práva a tolerance - Přibáň Jiří
Kniha vychází z předpokladu, že postmoderní situaci není možno chápat zcela relativisticky a že i tato situace předpokládá jistá obecně platná omezení a hranice. Právní stát se potom nemůže proměni...
ISBN: 80-85850-28-1
Detail
Počet stran: 79 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 1997
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:79,00 Kč  
Vyšlo 
147 - Jací můžeme být? Podoby demokracie a identity v multikulturní situaci - Přibáň Jiří
Tato kniha je souborem kritických reflexí na téma multikulturalismu, který autor chápe jako společenský fakt, nikoli normu, do níž bychom měli vtěsnat naši morálku a politické chování. Multikulturn...
ISBN: 80-86429-30-X
Detail
Počet stran: 115 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 5/2004
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:159,00 Kč  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
KosmasZakoupit knihu ZDE

Vyšlo 
189 - Moc a protiváha moci v globálním věku. Nová ekonomie světové politiky - Beck Ulrich
Ekonomie světového trhu změnila ve své nátlakové dynamice pravidla světové politiky. Zbavením ekonomiky, politiky a společnosti hranic začíná nový boj o moc a protimoc. Nejen to: nově jsou dojednáv...
ISBN: 978-80-86429-67-0
Detail
Počet stran: 460 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 4/2007
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:390,00 Kč  
Vyšlo 
141 - Modernita a holocaust - druhé vydání - Bauman Zygmunt
Druhé vydání. V nakladatelství rozebráno. K dostání u některých distributorů (např. Kosmas). Touto knihou se její autor stal světově uznávaným sociologem a autoritou v oblasti analýzy pozdně mod...
ISBN: 978-80-7419-028-5
Detail
Počet stran: 330 Vazba: brož. Vydání: druhé Datum vydání: 18.5.2010
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:295,00 Kč  
Vyšlo 
401 - Riziková společnost a globální ohrožení. Ke kritické teorii Ulricha Be - Suša Oleg, Hrubec Marek a kol.
Kniha rozvíjí teoretický odkaz věhlasného myslitele, podle kterého se dosavadní společnost (tzv. první moderna) dostala do rizikového stádia svého technologického vývoje v důsledku nezamýšlených dů...
ISBN: 978-80-7419-251-7
Detail
Počet stran: 370 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 7/2017
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:360,00 Kč  
Vyšlo 
411 - Riziková společnost. Na cestě k jiné moderně - 3. vydání - Beck Ulrich
Kniha Ulricha Becka Riziková společnost patří k nejvýznamnějším knihám, které byly v posledních více než třiceti letech na toto téma napsány. Ovlivnila nejen řadu dalších myslitelů, ale celý způsob...
ISBN: 978-80-7419-267-8
Detail
Počet stran: 431 Vazba: brož. Vydání: třetí Datum vydání: 5/2018
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:350,00 Kč  
Vyšlo 
373 - Vyvlastněný hlas. Proměny genderové kultury české společnosti 1948–198 - Havelková Hana a Oates-Indruchová Libora (eds.)
V nakladatelství rozebráno, k dostání u některých distributorů a knihkupců. Autorky a autoři této knihy mapují proměny genderové kultury české společnosti v letech 1948 až 1989. Tento proces zah...
ISBN: 978-80-7419-096-4
Detail
Počet stran: 512 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2015
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:410,00 Kč  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
Levná knihovnaZakoupit knihu ZDE