SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ - SLON
  


    SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON), Jilská 1, 110 00 Praha 1, Tel./Fax: 222220025, email: redakce@slon-knihy.cz
   
Nabídka tištěných i elektronických knih
Mimo ediční řady
 | Základy sociologie | Mimo ediční řady | KLAS | MOST | POST | Studie | Sociologické pojmosloví | Pracovní texty | Studijní texty | Anglická řada | Sociologické aktuality | Ze sociologických archivů | Cizí knihy v distribuci | Politické systémy | Gender sondy | ediční řada CARGO |  
 Hledej: v  
Novinka 
444 - Akademická svoboda jako filosofický problém: Pravda, spravedlnost a pr - Benda Libor
Co je akademická svoboda? – Jaký je její smysl? – V čem se odlišuje od intelektuální svobody a svobody slova? Akademická svoboda je pokládána za fundamentální princip, jímž je podmíněna schopnost ...
ISBN: 978-80-7419-304-0
Detail
Počet stran: 172 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 10/2020
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:240,00 Kč  
Vyšlo 
395 - Ale snad i pro toto jsme žili, ne? Výber z korešpondencie Milana Petru - Petrusek, Bútora, Miltová, Bútorová
Kniha nebude v široké distribuci - v prodeji jen v knihkupectví Karolinum (Praha) a v síti Artforum (Slovensko). Kniha přináší osobní korespondenci Milana Petruska a Martina Bútory, dvou známých...
ISBN: 978-80-7419-247-0
Detail
Počet stran: 464 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2/2017
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:180,00 Kč  
Vyšlo 
288 - České sociální vědy v exilu - Petrusek Miloslav
České sociální vědy prošly, podobně jako jiné vědní obory, třemi exilovými vlnami – po okupaci Československa v roce 1939, po nástupu komunistického režimu v roce 1948 a po ustavení tzv. normalizac...
ISBN: 978-80-7419-064-3
Detail
Počet stran: 291 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 16.5.2012
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:299,00 Kč  
Vyšlo 
265 - Demografická situace České republiky - proměny a kontexty 1993-2008 - Burcin Boris, Fialová L., Rychtaříková J. a kol.
Publikace obsahuje demografickou analýzu vývoje obyvatelstva od vzniku samostatné České republiky. Tento vývoj je zařazen do širšího kontextu; v práci jsou nastíněny hlavní rysy vývoje od roku 1920...
ISBN: 978-80-7419-024-7
Detail
Počet stran: 238 Vazba: vázaná Vydání: 1. Datum vydání: 2010
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:270,00 Kč  
Vyšlo 
160 - Jak jsme na tom. A co dále? (Strategický audit ČR) - Potůček Martin a kol.
Kniha analyzuje uplynulý vývoj, současnou situaci a možné strategické volby České republiky. Činí tak srozumitelnou, atraktivní a názornou formou s užitím schémat, tabulek a grafů. Cílem publikace ...
ISBN: 80-86429-45-8
Detail
Počet stran: 212 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 1. 3. 2005
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:250,00 Kč  
Vyšlo 
274 - Kdo je kdo v české sociologii a příbuzných oborech - Nešpor Zdeněk R. a Kopecká Anna (eds.)
Kdo je kdo v české sociologii a příbuzných oborech je vůbec první oborovou encyklopedií žijících osobností české sociologie, demografie, sociální antropologie, sociální ekologie, sociální filosofie...
ISBN: 978-80-7419-051-3
Detail
Počet stran: 362 Vazba: vázaná Vydání: první Datum vydání: 12/2011
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:420,00 Kč  
Vyšlo 
435 - Má sociologická dobrodružství. Lidé, místa, vědecká setkání - Jeřábek Hynek
V této knížce bych se chtěl podělit o dojmy a zážitky, které jsem nasbíral za třicet let svých sociologických cest a výzkumů. V patnácti příbězích se setkáte s mnoha zajímavými lidmi, kouzelnými mí...
ISBN: 978-80-7419-287-6
Detail
Počet stran: 216 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 12/2019
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:230,00 Kč  
Vyšlo 
343 - Marx, marxismus a sociologie. Texty z pozůstalosti I - Petrusek Miloslav
V nakladatelství rozebráno - k dostání u distributorů (např. Pemic). Texty Miloslava Petruska zařazené do této knížky vznikaly během dlouhého časového období – zhruba od poloviny 90. let do roku...
ISBN: 978-80-7419-173-2
Detail
Počet stran: 116 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2014/8
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:230,00 Kč  
Vyšlo 
203 - Naše nynější modernita (Diskuse o dějinné perspektivě modernity v poje - Tomeš Josef (ed.)
Tématem knihy jsou možnosti uchopení soudobé fáze modernity a jejích vývojových tendencí prostřednictvím makrosociologického výkladu dějin, který spojuje a kombinuje sociologii, ekonomii, historii,...
ISBN: 978-80-86429-82-3
Detail
Počet stran: 65 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 14.5.2008
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:149,00 Kč  
Novinka 
445 - Nezavršitelnost spravedlnosti - Janata Michal
Výchozí teze knihy o spravedlnosti zní: Spravedlnost není jednou dosaženým, dokonce ani cílovým stavem, jehož má být dosaženo. Naopak, spravedlnost je nezavršitelnou hodnotou, protože svou povahou ...
ISBN: 978-80-7419-305-7
Detail
Počet stran: 207 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 10/2020
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:300,00 Kč  
| 1 | 2 |