SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ - SLON
  


    SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON), Jilská 1, 110 00 Praha 1, Tel./Fax: 222220025, email: redakce@slon-knihy.cz
   
Nabídka tištěných i elektronických knih
Gender sondy
 | Základy sociologie | Mimo ediční řady | KLAS | MOST | POST | Studie | Sociologické pojmosloví | Pracovní texty | Studijní texty | Anglická řada | Sociologické aktuality | Ze sociologických archivů | Cizí knihy v distribuci | Politické systémy | Gender sondy | ediční řada CARGO |  
 Hledej: v  
Cílem této nové ediční řady je přiblížit širší veřejnosti otázky a problémy spojené s postavením žen a mužů ve společnosti. Vzhledem k tomu, že jde o téma zajímavé a aktuální, ale někdy i poněkud kontroverzně nahlížené, klade si nová knižnice za cíl rozptylovat různá podezření a apriorní předsudky. Chce toho dosáhnout způsobem srozumitelným, netendenčním a někdy i barvitým, chce se vyhnout nevraživému či bojovnému tónu, který někdy téma feminismu a genderu doprovází. První tři svazky vyšly ve spolupráci s nakladatelstvím Libri, od roku 2006 pokračuje ediční řada ve SLONu.
Vyšlo 
153 - Česká média a feminismus - Osvaldová Barbora
ZLEVNĚNO O 50 % Feminismus jako pojem se v českých médiích začal více objevovat po roce 1990. I když nebyl nový, byl spíše vnímán jako pojem či termín importovaný, vnucovaný české společnosti rů...
ISBN: 80-86429-31-8 (SLON)
Detail
Počet stran: 160 Vazba: vázaná Vydání: první Datum vydání: 9/2004
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:120,00 Kč  
Vyšlo 
162 - Do politiky prý žena nesmí - proč? (Vzdělání a postavení žen v české s - Malínská Jana
Autorka ve své knize sleduje vývoj a střetávání demokratických a méně či více nedemokratických názorů na české dívčí školství od jeho skromných počátků až po uzákonění řádného vysokoškolského studi...
ISBN: 80-86429-42-3 (Libri: 80-7277-295-3))
Detail
Počet stran: 176 Vazba: vázaná Vydání: první Datum vydání: 8. 11. 2005
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:250,00 Kč  
Vyšlo 
410 - Gender and Neoliberalism in Czech Academia - Vohlídalová Marta, Linková Marcela (eds.)
E-book only! “Transforming knowledge into an engine of economy” is a motto that has driven the transformation of research in the last few decades. Competition stands at the centre of the current...
ISBN: 978-80-7419-255-5 (PDF)
Detail
Vazba: e-kniha Vydání: první Datum vydání: 2018
Počet kusů na skladě: kniha je k dispozici pouze jako e-kniha
Cena:neuvedena  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
KosmasZakoupit knihu ZDE

Vyšlo 
383 - Genderové představy a vztahy. Sociální a kognitivní aspekty vývoje mas - Smetáčková Irena
V nakladatelství téměř rozebráno, k dostání u distributorů. Kniha řeší tři základní okruhy otázek: 1. Jaké představy o maskulinitě a femininitě (tzv. genderová schémata) si vytváří děti ve věk...
ISBN: 978-80-7419-229-6
Detail
Počet stran: 275 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 3/2016
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:499,00 Kč  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
Levná knihovnaZakoupit knihu ZDE

Vyšlo 
240 - Hodné holky se dívají jinam. Feminismus a pornografie - Lišková Kateřina
Kniha přináší sociologickou analýzu antipornografického feministického diskursu. Tato analýza se zaměřuje jednak na pojetí genderu a sexuality, jednak na chápání performativity v kontextu symbolick...
ISBN: 978-80-7419-022-3
Detail
Počet stran: 180 Vazba: brož. Vydání: 1. Datum vydání: 3/2010
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:250,00 Kč  
Vyšlo 
166 - Počátky emancipace žen v Čechách (Dívčí vzdělávání a ženské spolky v P - Bahenská Marie
Publikace představí více i méně známé osobnosti českého ženského hnutí, jejich sociální postavení a životní osudy. Jádrem knihy jsou kapitoly o formování a činnosti průkopnických ženských spolků v ...
ISBN: 80-86429-38-5 (Libri 80-7277-241-4)
Detail
Počet stran: 176 Vazba: váz. Vydání: první Datum vydání: 16.8.2005
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:250,00 Kč  
Vyšlo 
270 - Pracovní dráhy žen v České republice - Křížková Alena, Maříková H., Hašková H. a Formánková L.
Tato kniha sleduje v biografické perspektivě životy žen z různých věkových skupin v odlišných fázích rodinného cyklu i v různých situacích na trhu práce, a to na pozadí historického vývoje současné...
ISBN: 978-80-7419-054-4
Detail
Počet stran: 258 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 29.11.2011
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:350,00 Kč  
Vyšlo 
220 - Protest proti globalizaci: gender a feministická kritika - Kolářová Marta
Publikace se zabývá genderovými aspekty globalizace a antiglobalizačního hnutí ve světě a v České republice. Hlavní otázka, kterou si autorka položila, zní: Kde se setkává a míjí antiglobalizační k...
ISBN: 978-80-86429-96-0
Detail
Počet stran: 253 Vazba: brož. Vydání: 1. Datum vydání: 25.3.2009
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:320,00 Kč  
Vyšlo 
415 - Reprezentace ženství z perspektivy lingvistiky genderových a sexuálníc - Valdrová Jana
V nakladatelství témě rozebráno - k dostání u distributorů. Mluvní projev v českém veřejném prostoru se vyznačuje preferováním určitých jazykových praktik, jež ve svém souhrnu odrážejí a reprodu...
ISBN: 978-80-7419-261-6
Detail
Počet stran: 462 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 7/2018
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:490,00 Kč  
Vyšlo 
183 - Spoutaná Rozkoš: (Re)produkce genderu a sexuality v ženské věznici - Nedbálková Kateřina
ROZEBRÁNO! Poslední výtisky jsou u některých distributorů. Kniha nabízí hustý etnografický popis ženské věznice Podlesí, založený na rozhovorech s odsouzenými ženami, rozhovorech s vězeňskými za...
ISBN: 80-86429-65-2
Detail
Počet stran: 198 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 17.1.2007
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:240,00 Kč  
| 1 | 2 |