SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ - SLON
  


    SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON), Jilská 1, 110 00 Praha 1, Tel./Fax: 222220025, email: redakce@slon-knihy.cz
   
Nabídka tištěných i elektronických knih
Politické systémy
 | Základy sociologie | Mimo ediční řady | KLAS | MOST | POST | Studie | Sociologické pojmosloví | Pracovní texty | Studijní texty | Anglická řada | Sociologické aktuality | Ze sociologických archivů | Cizí knihy v distribuci | Politické systémy | Gender sondy | ediční řada CARGO |  
 Hledej: v  
V ediční řadě Politické systémy vycházejí práce zabývající se pluralitními politickými systémy jednotlivých zemí světa.
Vyšlo 
163 - Demokracie v Polsku. Politický systém Polské republiky (1989-2005) - Kubát Michal
Kniha se zabývá politickým systémem Polska, a to v časové perspektivě po roce 1989. Pojednává o následujících tématech: přechod k demokracii, ústavní vývoj a proměny politického režimu, struktura a...
ISBN: 80-86429-46-6
Detail
Počet stran: 179 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 15.8.2005
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:239,00 Kč  
Vyšlo 
165 - Francouzský politický systém - Perottino Michel
Kniha poskytuje informace nutné k pochopení vzniku, fungování a směřování současného francouzského politického systému, a to jak z hlediska institucí (především státních, ale i decentralizovaných),...
ISBN: 80-86429-48-2
Detail
Počet stran: 335 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 13.9.2005
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:339,00 Kč  
Vyšlo 
145 - Kdo vládne Británii? - Rovná Lenka
Kniha se zabývá britským politickým systémem, který patří k nejoblíbenějším tématům srovnávací politologie. Westminsterský model, jak je britský politický systém nazýván, má mnoho specifik, která v...
ISBN: 80-86429-27-X
Detail
Počet stran: 280 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 8/2004
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:265,00 Kč  
Vyšlo 
372 - Od totality k defektní demokracii. Privatizace a kolonizace politickýc - Klíma Michal
Patnáct let po Listopadu 1989 se zdálo, že Česká republika zvládla politickou a ekonomickou transformaci i ukotvení v euroatlantickém prostoru. Tehdy, v roce 2004, slavila země vstup do Evropské un...
ISBN: 978-80-7419-139-8
Detail
Počet stran: 364 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 10/2015
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:299,00 Kč  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
Levná knihovnaZakoupit knihu ZDE

Vyšlo 
194 - Politický systém Irska - Šlosarčík Ivo
Kniha analyzuje ústavně-politické struktury Irské republiky a politický vývoj Severního irska. V kapitolách věnovaných Irské republice je nastíněn historický vývoj irského politického systému a ces...
ISBN: 978-80-86429-61-8
Detail
Počet stran: 270 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 5.11.2007
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:349,00 Kč  
Vyšlo 
158 - Politický systém Slovinska - Cabada Ladislav
Kniha popisuje a analyzuje podobu a fungování politického systému Republiky Slovinsko. V úvodní části autor představuje genezi slovinského politického systému v rámci dvou mnohonárodnostních států ...
ISBN: 80-86429-37-7
Detail
Počet stran: 271 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 3.5.2005
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:295,00 Kč