SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ - SLON
  


    SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON), Jilská 1, 110 00 Praha 1, Tel./Fax: 222220025, email: redakce@slon-knihy.cz
   
Nabídka tištěných i elektronických knih
Sociologické aktuality
 | Základy sociologie | Mimo ediční řady | KLAS | MOST | POST | Studie | Sociologické pojmosloví | Pracovní texty | Studijní texty | Anglická řada | Sociologické aktuality | Ze sociologických archivů | Cizí knihy v distribuci | Politické systémy | Gender sondy | ediční řada CARGO |  
 Hledej: v  
Sociologické práce na aktuální témata určené širšímu okruhu čtenářů.
Vyšlo 
424 - 44 dopisů z tekutého moderního světa - Bauman Zygmunt
Náš tekutý moderní svět není – jako žádná tekutina – schopen zůstat v klidu a podržet si nadlouho svůj tvar. Všechno, nebo téměř všechno se v něm neustále mění. A my, obyvatelé tohoto neustále se m...
ISBN: 978-80-7419-276-0
Detail
Počet stran: 244 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 19. 3. 2019
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:399,00 Kč  
Vyšlo 
302 - Cesty městem. O racionalitě každodenního cestování - Bran Kohlová Markéta
Autorka se ve své knize zabývá otázkou volby dopravního prostředku, kterou považuje za zásadní v rámci studia mobility. Nachází dva důvody, proč se zabývat každodenním cestováním. Tím prvním důvode...
ISBN: 978-80-7419-099-5
Detail
Počet stran: 280 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 23.11.2012
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:279,00 Kč  
Vyšlo 
269 - Cesty z krize - Potůček Martin
Česká společnost je v krizi. Autor nepomíjí její globální souvislosti, ale rozebírá především konkrétní problémy našeho veřejného života a uvažuje o způsobech, jak jim čelit. Věnuje se daňové polit...
ISBN: 978-80-7419-057-5
Detail
Počet stran: 136 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 29.11.2011
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:259,00 Kč  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
Levná knihovnaZakoupit knihu ZDE

Vyšlo 
24 - Dialogy o občanské společnosti - Alan Josef (ed.)
Kniha představuje soubor rozhovorů, které v rozhlasovém pořadu vedl Josef Alan s významnými politiky, publicisty, ekonomy, historiky, politology a sociology. Rozhovory jsou uspořádany do několika t...
ISBN: 80-85850-07-9
Detail
Počet stran: 254 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 1995
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:135,00 Kč  
Vyšlo 
421 - Dobré vládnutí ve veřejném nezájmu Podtitul: Lokální politické elity - Müller Karel B.
V nakladatelství rozebráno - k dostání u distributorů. Studie se zaměřuje na porozumění případům dobrého vládnutí v Česku. Autor zkoumal tři města menší velikosti a jejich politické představitel...
ISBN: 978-80-7419-271-5
Detail
Počet stran: 286 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2018
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:460,00 Kč  
Vyšlo 
206 - Evropa a občanská společnost. Projekt evropské identity - Müller Karel B.
Autor knihy přichází s argumenty ve prospěch následujícího tvrzení: Chtějí-li Evropané úspěšně zvládat rizika globalizace, potřebují paralelně k politické integraci pěstovat občanskou společnost v ...
ISBN: 978-80-86429-84-7
Detail
Počet stran: 238 Vazba: brož. Vydání: 1. Datum vydání: 6. 10. 2008
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:339,00 Kč  
Vyšlo 
399 - Evropské rozpory ve světle migrace - Keller Jan
Kniha reaguje na současnou migrační krizi, ale ta není jejím hlavním tématem Pojednává o hlubších strukturních napětích a rozporech skrytých v základech Evropské unie. Autor vychází z dokladů o nar...
ISBN: 978-80-7419-249-4
Detail
Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 4/2017
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:249,00 Kč  
Vyšlo 
202 - Evropský univerzalismus. Rétorika moci - Wallerstein Immanuel
Základem této knihy jsou tři přednášky na téma „Perspektiva světa“, které autor pronesl v listopadu 2004 v St. John’s College Univerzity Britské Kolumbie. „Budu se snažit ukázat, že univerzalismus...
ISBN: 978-80-86429-81-6
Detail
Počet stran: 93 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 3/2008
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:159,00 Kč  
Vyšlo 
310 - Glosy ze zápisníku. Minimyšlenky v abecedním pořadí - Loewenstein Bedřich
Autor shromáždil a uspořádal své zápisky na různá témata a vlastní aforismy do „ironické encyklopedie intelektuála“, která představuje originální spojení vážného s nevážným. Pokouší se hledět za po...
ISBN: 978-80-7419-112-1
Detail
Počet stran: 212 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 12/2012
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:249,00 Kč  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
Levná knihovnaZakoupit knihu ZDE

Vyšlo 
218 - Jak čtou Češi, Francouzi a Němci Hrabalova Anglického krále. Esej ze s - Cosset Pierre-Laurent a Grafnetterová Lenka
ZLEVNĚNO O 50 % Na základě sociologického výzkumu provedeného mezi čtenáři české, francouzské a německé národnosti otevírají autoři v této knize diskuzi nad otázkou existence čistě kulturního, p...
ISBN: 978-80-86429-95-3
Detail
Počet stran: 224 Vazba: brož. Vydání: 1. Datum vydání: 11. 3. 2009
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:165,00 Kč  
| 1 | 2 | 3 | 4 |