SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ - SLON
  


    SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON), Jilská 1, 110 00 Praha 1, Tel./Fax: 222220025, email: redakce@slon-knihy.cz
   
Nabídka tištěných i elektronických knih
 | Základy sociologie | Mimo ediční řady | KLAS | MOST | POST | Studie | Sociologické pojmosloví | Pracovní texty | Studijní texty | Anglická řada | Sociologické aktuality | Ze sociologických archivů | Cizí knihy v distribuci | Politické systémy | Gender sondy | ediční řada CARGO |  
 Hledej: v  
Vyšlo 
313 - "Rudé právo psalo, že nás bylo málo..." Restituce identity a identita - Šmídová-Matoušová Olga
Kniha se zabývá porevolučním diskursem nápravy majetkových křivd a restituce jako součásti transformace a reformy. Téma postkomunistické transformace pojednává autorka prizmatem konceptu „kolektivn...
ISBN: 978-80-7419-065-0
Detail
Počet stran: 188 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 12/2012
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:390,00 Kč  
Vyšlo 
327 - ¡Que el pueblo mande! Levicové vlády, populismus a změny režimu v - Dvořáková Vladimíra, Buben Radek a Němec Jan
Studium politiky v Latinské Americe má ve světě – a částečně i u nás – bohatou tradici. Byl to totiž vývoj v Latinské Americe, který často určoval výzkumné priority světové politologie. Latinskoame...
ISBN: 978-80-7419-091-9
Detail
Počet stran: 364 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2012
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:377,00 Kč  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
Levná knihovnaZakoupit knihu ZDE

Vyšlo 
424 - 44 dopisů z tekutého moderního světa - Bauman Zygmunt
Náš tekutý moderní svět není – jako žádná tekutina – schopen zůstat v klidu a podržet si nadlouho svůj tvar. Všechno, nebo téměř všechno se v něm neustále mění. A my, obyvatelé tohoto neustále se m...
ISBN: 978-80-7419-276-0
Detail
Počet stran: 244 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 19. 3. 2019
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:399,00 Kč  
Vyšlo 
330 - Adjectives of Democracy. Citizenship and Political Attitudes under Soc - Lyons Pat
The central empirical puzzle addressed in this book is why are Czech citizens’ attitudes towards key facets of democracy so similar under socialist democracy in 1968 and liberal democracy in 2008? ...
ISBN: 978-80-7419-144-2
Detail
Počet stran: 471 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2013
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:945,00 Kč  
Novinka 
444 - Akademická svoboda jako filosofický problém: Pravda, spravedlnost a pr - Benda Libor
Co je akademická svoboda? – Jaký je její smysl? – V čem se odlišuje od intelektuální svobody a svobody slova? Akademická svoboda je pokládána za fundamentální princip, jímž je podmíněna schopnost ...
ISBN: 978-80-7419-304-0
Detail
Počet stran: 172 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 10/2020
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:240,00 Kč  
Vyšlo 
225 - Akademické poznávání, vykazování a podnikání. Etnografie měnící se čes - Stöckelová Tereza (ed.)
Současná reforma vědní politiky si za svůj hlavní cíl klade „vytvořit inovační prostředí tak, aby platilo: Věda dělá z peněz znalosti, inovace dělají ze znalostí peníze“. Co tato ekonomizace znalos...
ISBN: 978-80-7419-003-2
Detail
Počet stran: 160 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 29.5.2009
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:215,00 Kč  
Vyšlo 
324 - Aktivita jako projekt. Diskurz aktivního stárnutí a jeho odezvy v živo - Hasmanová Marhánková Jaroslava
Pojem „aktivní stáří“ v současnosti působí jako zaklínadlo téměř všech vládních dokumentů věnujících se problematice stárnutí, stejně tak jako populárních obrazů „obdivuhodných“ seniorů. Koncept ak...
ISBN: 978-80-7419-152-7
Detail
Počet stran: 171 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2013
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:395,00 Kč  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
Levná knihovnaZakoupit knihu ZDE

Vyšlo 
395 - Ale snad i pro toto jsme žili, ne? Výber z korešpondencie Milana Petru - Petrusek, Bútora, Miltová, Bútorová
Kniha nebude v široké distribuci - v prodeji jen v knihkupectví Karolinum (Praha) a v síti Artforum (Slovensko). Kniha přináší osobní korespondenci Milana Petruska a Martina Bútory, dvou známých...
ISBN: 978-80-7419-247-0
Detail
Počet stran: 464 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2/2017
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:180,00 Kč  
Vyšlo 
197 - Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe - Veselý, Arnošt a Nekola, Martin
Kniha je určena všem, kteří nějakým způsobem analyzují a vytvářejí veřejnou politiku a hledají podněty pro zdokonalení své práce. V první části pojednává o základech veřejné politiky jako vědní di...
ISBN: 978-80-86429-75-5
Detail
Počet stran: 407 Vazba: brož. Vydání: 1. Datum vydání: 18.3.2008
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:325,00 Kč  
Vyšlo 
367 - Analýza politiky a političtí aktéři. Možnosti a limity aplikace teorií - Říchová Blanka a kol.
Ambicí knihy je přispět čtyřmi původními kvalitativními případovými studiemi k diskusi o možnostech, problémech i řešeních spjatých s aplikací tzv. velkých politologických teorií v praxi. Každá stu...
ISBN: 978-80-7419-187-9
Detail
Počet stran: 251 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2015
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:250,00 Kč  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |