300 - Kultura individualismu 
 Autor: Jacyno Małgorzata 
 
 
 ISBN: 978-80-7419-104-6 
  
Popis:
Polská socioložka se v této knize zabývá každodenním životem ve světle tzv. kritické sociologie (zejména P. Bourdieua). Ústředními tematickými motivy práce, jež jsou sevřeny ústředním pojmem (a proměnami pojetí) individualismu, jsou zejména transformace vkusu, tzv. kulturní narcismus, vztah životního stylu a tržní ekonomiky, ale také „medikalizace“ našich životů (zdraví jako předmět osobní péče a současně objekt „tržní kultury“) apod. Autorka kriticky promýšlí fenomén kultu úspěchu, který vede nejen k nebezpečné „workholizaci“, ale také k radikální individualizaci jedinců – dochází k nebývalému vzájemnému odpoutání, ztrátě komunikačních vazeb atd. M. Jacyno nehledá laciná východiska (typu „vším jsou viny nové technologie“), ale důkladně probírá jednotlivé aspekty „postmoderního životního stylu“ ve světle každodenní zkušenosti, literární reflexe a soudobé světové sociologie. Zajímavé je také kriticko-analytické využití tzv. poradenské literatury (jak „firemní“, tak „intimní“), aniž ji autorka jakkoliv karikuje: ví, že toto čtivo se stalo součástí každodennosti mnoha (ne-li většiny) dospělých lidí i adolescentů, podobně jako bulvární tisk a reklama. Z polštiny přeložil Jiří Ogrocký.
Počet stran: 262 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2012/9
Počet kusů na skladě: 376

 Cena:349,00 Kč