391 - Konfrontace hodnot v pozdní modernitě. Česko a Hlučínsko v evropském k 
 Autor: Zich František, Anýžová Petra a kol. 
 
 
 ISBN: 978-80-7419-241-8 
  
Popis:
Kniha se zabývá působením modernizačních a globalizačních trendů na hodnotové orientace, normy a klíčové aspekty životního způsobu české a hlučínské populace v evropském kontextu. Autoři vycházejí z teoretické koncepce S. H. Schwartze a analyzují rozsáhlé empirické zdroje vlastního šetření (2014) a mezinárodních šetření (European Social Survey 2012, European Values Study 2008). Práce je zaměřena především na projevy modernizace dotýkající se hodnotové orientace obyvatel a způsobu jejich myšlení ve vztahu k sekularizaci současné společnosti, uspořádání mezilidských vztahů v rodině, podobě sociálního kapitálu a proměnám způsobu života. Poznatky z lokálního výzkumu na Hlučínsku jsou porovnávány s modernizací v ČR i dalších evropských zemích a umožňují autorům klást otázky po povaze univerzalizace současného způsobu života. Autoři a autorky se snaží hlouběji pochopit také roli regionálních společenství v průběhu modernizačních a globalizačních procesů. Lze se ubránit modernizačním vlivům? Jak ovlivňuje silná národní identita procesy evropeizace a naopak jak procesy evropeizace ovlivňují národní identitu? Jaká je budoucnost hlučínských tradic a tradicionalismu obecně?
Počet stran: 302 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 11/2016
Počet kusů na skladě: 85

 Cena:319,00 Kč