265 - Demografická situace České republiky - proměny a kontexty 1993-2008 
 Autor: Burcin Boris, Fialová L., Rychtaříková J. a kol. 
 
 
 ISBN: 978-80-7419-024-7 
 
Grant/podpora: Publikace vznikla za podpory Grantové agentury České republiky v rámci řešení projektu č. 403/017/0711 „Demografická situace České republiky v rámci EU (25): Podobnosti, odlišnosti a perspektivy“ a Výzkumného záměru MSM 0021620831 „Geografické systémy a rizikové procesy v kontextu globálních změn a evropské integrace“.
 
Popis:
Publikace obsahuje demografickou analýzu vývoje obyvatelstva od vzniku samostatné České republiky. Tento vývoj je zařazen do širšího kontextu; v práci jsou nastíněny hlavní rysy vývoje od roku 1920 v komparaci se Slovenskem a Francií. Důraz je kladen na charakterizaci současného vývoje včetně jeho důvodů a důsledků: výkyvy v úrovni porodnosti a důvody její extrémně nízké úrovně od roku 1994, strukturální změny v potratovosti, klesající stabilita manželských svazků, zlepšování úmrtnostních poměrů, problematika rodinné politiky, vnější i vnitřní mobilita, změny v počtech a skladbě cizinců. V tomto kontextu jsou vysvětleny i nejdůležitější trendy změn věkové struktury obyvatelstva: dlouhodobý nízký počet narozených dětí a lepšící se úmrtnostní poměry urychlují demografické stárnutí se všemi jeho důsledky pro budoucí společenský a ekonomický vývoj. Text je doprovázen barevnými grafy a tabulkami, které demografický vývoj dokumentují. Autorský kolektiv tvoří pracovníci katedry demografie a geodemografie přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Dagmar Bartoňová, Boris Burcin, Ludmila Fialová, Květa Kalibová, Jiřina Kocourková, Tomáš Kučera, Jitka Rychtaříková). Publikaci lze doporučit zájemcům o vývoj obyvatelstva – kromě demografů také geografům, sociologům, etnologům, ekonomům apod.
Počet stran: 238 Vazba: vázaná Vydání: 1. Datum vydání: 2010
Počet kusů na skladě: 14

 Cena:270,00 Kč