318 - Lacan a Freud 
 Autor: Pechar Jiří 
 
 
 ISBN: 978-80-7419-153-4 
  
Popis:
Kniha podává výklad hlavních aspektů Lacanova pojetí psychoanalýzy i historii jeho konfliktu s Mezinárodní psychoanalytickou asociací. Každou část výkladu autor dokládá citacemi z Lacanových statí (shrnutých v souboru nazvaném Ecrits) či z textu jeho vydaných seminářů, což je v našem prostředí zvlášť důležité, protože český překlad jeho prací nebyl dosud vydán. Autor v knize nejprve popisuje historii Lacanova konfliktu s Mezinárodní psychoanalytickou asociací, poté v jednotlivých kapitolách probírá jednotlivé aspekty jeho pojetí psychoanalýzy. Začíná Lacanovou koncepcí tzv. stadia zrcadla, tedy procesu, jakým se utváří Já dítěte působením vizuální podoby druhé lidské bytosti. Následuje výklad strukturalistického pojetí psychoanalýzy jako účinků symbolického řádu chápaného v návaznosti na de Saussurovo pojetí jazyka. V souvislosti se způsobem, jakým se podle Lacana konstituuje realita, rozebírá autor knihy jeho pojetí psychózy. Samostatné kapitoly jsou věnovány roli sexuality a Lacanově interpretaci toho, co Freud označil jako pud smrti. Kniha je doplněna doslovem od Martina Petráše. ● V čem spočívá smysl Lacanova hesla „návrat k Freudovi“? ● Do jaké míry je Lacanovo pojetí psychoanalýzy v souladu s Freudovými koncepcemi? ● Čím je zdůvodněna Lacanova kritika tzv. psychologie Ega, jejíž pojetí dominovalo kdysi v Mezinárodní psychoanalytické asociaci? ● Svoji psychoanalytickou zkušenost Freud popisoval často pomocí neurologických modelů, jejichž doslovné chápání může autentickou zkušenost deformovat. Je Lacanovo pojetí s to tomuto riziku čelit?
Počet stran: 108 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 5/2013
Počet kusů na skladě: 233

 Cena:290,00 Kč