305 - Politika nezájmu. Česko a Západ v krizi 
 Autor: Drulák, Petr 
 
 
 ISBN: 978-80-7419-115-2 
  
Popis:
Kniha vychází z poznatku, že současná česká politika se ocitla v hluboké krizi. Tato krize se projevuje mimo jiné tím, že postrádá schopnost formulovat a naplňovat dlouhodobé celospolečenské cíle. Vstupem do Evropské unie završuje Česko svůj návrat do Evropy. Naše politika tak uskutečňuje jeden ze základních cílů vyplývajících ze sametové revoluce, ale už není schopna najít a uskutečňovat jakýkoliv další celospolečenský cíl. V důsledku této koncepční prázdnoty se hlavním obsahem české politiky stávají patologické jevy například v podobě korupčního přivlastňování či zneužívání veřejných zdrojů a uspokojování osobních ješitností. Cílem knihy však není soupis zlořádů české politiky, ani její zevrubná kritika. Klade si naopak za cíl pozitivně promyslet koncept moderní evropské společnosti a na jeho základě formulovat předpoklady politického programu, který by vyvedl českou politiku z její krize. Autor se snaží najít předpoklady politického programu, nikoliv politický program samotný. Ten totiž musí formulovat sama politika, nikoliv politická věda. Z hlediska oborového čerpá autor zejména z politické filozofie, politologie a mezinárodních vztahů. Nejprve v polemice s liberalismem rozpracovává základní pojmy pospolitosti, za něž považuje bratrství, svobodu, rovnost, demokracii a trh. Ukazuje, že současný jednostranný důraz na svobodu nejen zanedbává rovnost a bratrství, nýbrž podkopává i samotnou svobodu. V druhé části aplikuje tyto pojmy na historický vývoj Česka a Západu, následně se věnuje současné krizi politiky a zamýšlí se nad nápravou.
Počet stran: 323 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 12/2012
Počet kusů na skladě: 0

 Cena:369,00 Kč