320 - Cesty k datům. Zdroje a management sociálněvědních dat v České republi 
 Autor: Krejčí Jindřich Krejčí a Leontiyeva Yana (eds.) 
 
 
 ISBN: 978-80-7419-111-4 
 
Grant/podpora: Koedice se Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i.
 
Popis:
Prostředí pro vědeckou práci v socialních vědach prochází překotným vývojem. Jedním z důvodů je také rostoucí objem dat, která jsou k dispozici pro socialní analýzy. Využívání nových možností i zpřístupňování vlastních databází bývá podmínkou pro plnohodnotné zapojení do života mezinarodní vědecké komunity a pro dosahování vysledků s uznávaným vědeckým impaktem. Efektivní práce s daty však vyžaduje orientaci v nepřehledném množství zdrojů, zvládnutí metod managementu dat a sekundární analýzy i orientaci v právních a formálních náležitostech sdílení dat mezi výzkumnými týmy. Autoři a autorky této knihy se právě proto zaměřují na problematiku vytváření a používání kvantitativních sociálních dat, věnují se metodám managementu dat a představují služby datových archivů. Zvláštní pozornost věnují problematice harmonizace dat pro účely časových a mezinárodních komparací. Velkou část knihy tvoří přehledové studie o dostupných datech včetně hlubších rozborů a analýz datových zdrojů k vybraným tématům. Kniha je primárně zaměřena na akademický sociální výzkum, své čtenáře si ale jistě najde i ve výzkumu pro potřeby státní administrativy, v soukromých výzkumných agenturách i mezi novináři a všemi, kteří pracují s výstupy sociálních výzkumů. Jaké jsou zdroje dat v sociálních vědách? Kde hledat a jak získat data z předchozích šetření a sociálních statistik? Jak úspěšně realizovat vlastní výzkumný projekt? Jakých mezinárodních šetření se zúčastnila Česká republika? Jsou data z mezinárodních šetření srovnatelná? Jak měřit vzdělání a sociální postavení tak, aby byly výsledky srovnatelné? Kde najít data o gramotnosti populace, politických postojích, názorech na náboženství, manželství a rolích v rodině nebo data o migraci? Jaké databáze vytváří Český statistický úřad a k čemu jsou využitelné?
Počet stran: 470 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2012
Počet kusů na skladě: 176

 Cena:540,00 Kč