222 - Kvalita sociálněvědních výběrových šetření v České republice 
 Autor: Krejčí Jindřich 
 
 
 ISBN: 978-80-7419-001-8 
 
Grant/podpora: GAČR, reg. č. 403/06/1421
 
Popis:
Kniha má tři cíle: 1) seznámit se současnými kritérii kvality ve výběrových dotazovacích šetřeních; 2) posoudit prostředí pro realizaci výběrových dotazovacích šetření v ČR; 3) provést hlubší analýzu ve dvou vybraných oblastech: návratnost výběrových dotazovacích šetření v ČR a realizace šetření volebních preferencí v ČR. Prostředí pro realizaci výběrových šetření u nás se proměnilo. Sociální výzkum se přibližuje vyspělému světu v rozsahu svého uplatnění, musí však čelit také podobným problémům. Pro dosahování kvality je tak třeba přehodnotit některá východiska a přizpůsobovat metodiky nové situaci. Obecně se charakter a základní parametry českých šetření zásadně neliší od praxe běžné ve vyspělých zemích, objevují se však nedostatky a zůstává nevyužitý významný potenciál pro úspěšnější překonávání nepříznivých podmínek. Lze věřit výsledkům dotazníkových šetření? Otázky kvality výběrových dotazníkových šetření přesahují koncepty matematické statistiky k výběrové chybě a psychometrické přístupy validity a reliability. Klíčovým kritériem kvality je efektivita, vztah nákladů a přesnosti je v mnohém určující. V polovině 90. let došlo k významnému zhoršení výzkumného klimatu v ČR, zdrojem problémů jsou ale i výkony výzkumníků. Vysoké podíly nevrácených dotazníků jsou důvodem pro zpochybňování reliability dat z českých šetření. Nepříznivé výsledky indikátorů kvality lze však zlepšit volbou vhodných koncepcí metodik a zvyšováním kvality výzkumného procesu. Rozdílům v úrovni metodik různých šetření volebních preferencí odpovídá i odlišná přesnost jejich výsledků. Velká část chyb však vzniká až při interpretaci výsledků a jejich publikaci v médiích.
Počet stran: 196 Vazba: brož. Vydání: 1. Datum vydání: 4/2009
Počet kusů na skladě: 36

 Cena:250,00 Kč