26 - Poradenský proces 
 Autor: Gabura Ján, Pružinská Jana 
 
 
 ISBN: 80-85850-10-9 
  
Popis:
Kniha autorskej dvojice Jána Gaburu a Jany Pružinskej je pre študentov, poradcov a sociálnych pracovníkov praktickým sprievodcom poradenským procesom. Má dve relatívne samostatné časti. V prvej časti sa Ján Gabura zameral na praktické otázky jednotlivých fáz poradenského procesu pri práci poradcu s individuálnym klientom, párom, rodinou a skupinou. Vďaka vhodnej kombinácii popisu a analýzy poradenského procesu a nácvikových či autodiagnostických techník umožňuje čítateľovi precvičiť si a overiť jednotlivé zručnosti potrebné pre prácu poradcu. V druhej časti knihy Jana Pružinská približuje čitateľom jeden zo základných prístupov poradenskej práce s klientom - prístup zameraný na človeka, ktorý u nás prináša nový pohľad na spôsob práce s jednotlivcami a skupinou a ktorý je v súčasnosti pozitívne prijímaný odbornou verejnosťou a oceňovaný klientami. Neoddeliteľnou súčasťou jednotlivých častí knihy sú praktické cvičenia, ktoré umožňujú čítateľovi aktívne pracovať s uvedeným textom. Rozebráno.
Počet stran: 147 Vazba: brož. Vydání: první vyd. rozebráno Datum vydání: 1995
Počet kusů na skladě: 0

 Cena:neuvedena