260 - Právo a dobro v ústavní demokracii 
 Autor: Přibáň Jiří, Holländer Pavel et al. 
 
 
 ISBN: 978-80-7419-045-2 
  
Popis:
V nakladatelství rozebráno - k dostání u některých distributorů a knihkupců. Tato kniha vznikla v návaznosti na polemiku o právu a dobru v ústavní demokracii, která proběhla mezi Jiřím Přibáněm a Pavlem Holländerem na stránkách sobotní přílohy Lidových novin Orientace na sklonku léta 2010. Jejím smyslem není ani tak oslovit akademickou obec, ale hlavně širší veřejnost a studenty právních i sociálních věd. Díky značné akademické, profesionální, politické a generační rozmanitosti jednotlivých příspěvků se v ní čtenář může seznámit s teoretickými, filosofickými, sociologickými, politologickými, ale například i jazykovědnými pohledy na pozitivní a přirozené právo, obecné dobro v ústavnědemokratické společnosti, fungování právního státu, tvorbu práva nebo soudcovskou argumentaci. Přítomny jsou názory liberální i konzervativní, radikální i umírněné, individualistické i komunitaristické. Co činí knihu zajímavou a inspirativní, je skutečnost, že jejím uspořadatelům se podařilo oslovit nejen starší generaci filosofů (Václav Bělohradský, Jan Sokol, Milan Znoj), sociologů a politologů (Jiří Kabele, Jiří Pehe), novinářů (Karel Hvížďala), zákonodárců (Petr Pithart) nebo soudců s nemalou společenskou prestiží a intelektuální autoritou (Alexandr Bröstl, Eliška Wagnerová), ale také nejmladší generaci právních teoretiků a filosofů, kteří mnohdy působí mimo akademické instituce, ale jejichž názory proto rozhodně nemají menší váhu. Má v ústavní demokracii přednost právo před dobrem? Existují hodnotové základy pozitivního práva? Je každý demokraticky přijatý zákon spravedlivý? Jakou moc mají soudci v demokratickém právním státu? Jsou občanská práva a svobody společensky podmíněné? Autoři zastoupení v knize: Hynek Baňouch, Václav Bělohradský, Vojtěch Belling, Michal Bobek, Alexander Bröstl, Petr Fantys, Libor Hanuš, Pavel Holländer, Karel Hvížďala, Jiří Kabele, Zdeněk Kühn, Jan Kysela, Tomáš Němeček, Jiří Pehe, Petr Pithart, Jiří Přibáň, Marek Skovajsa, Tomáš Sobek, Jan Sokol, Michal Šejvl, Vojtěch Šimíček, Martin Škop, Eliška Wagnerová, Jan Wintr, Milan Znoj
Počet stran: 270 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 30.4.2011
Počet kusů na skladě: 0

 Cena:249,00 Kč