405 - Tmavozelený svět. Radikálně ekologické aktivity v ČR po roce 1989 
 Autor: Novák Arnošt 
 
 
 ISBN: 978-80-7419-254-8 
  
Popis:
V nakladatelství rozebráno - k dostání u našich distributorů. Kniha se snaží přispět ke zmapování a pochopení dynamiky radikálně ekologické aktivity v České republice v letech 1989 až 2010. Zabývá se tou částí českého environmentálního hnutí, které bývá označováno za radikální a které řada odborných prací popisuje jako hnutí, jež v průběhu 90. let prošlo deradikalizací. Hnutí upouštělo od přímých akcí a občanské neposlušnosti a přestávalo být kritikem směřování společnosti. Oproti jiným pracím, které se zaměřují spíše na formální organizace a poněkud přehlížejí důležité mobilizace a jednání, která se odehrávala ve volnějších aktivistických sítích, lokálním aktivismu či krátkodobých mobilizacích, se jim tato kniha snaží věnovat do hloubky a zaměřuje se právě na tuto „radikální“ část hnutí. Kniha používá radikálně ekologický výkladový rámec a zaměřuje se na detailnější rozlišení přímých akcí a jejich analýzu. Všímá si tak jemnějších rozdílů mezi různými proudy environmentálního hnutí i jejich vzájemné interakce, napětí a ambivalencí. Přínos práce spočívá ve zvolené výzkumné strategii, která přichází s jakýmsi „etnografickým zoomem“, a oproti jiným pracím se zaměřuje na to, jak diferenciované byly proudy uvnitř zdánlivě stejnobarevného aktivistického prostředí. Ukazuje tak mnohost forem ekologického aktivismu v 90. letech. Snaží se také odpovědět na otázku, zda byla deradikalizace českých ekologických organizací, která v podstatě znamenala ubývání pestrobarevnosti hnutí a jeho slévání do jednoho proudu převážně transakčního aktivismu, jejich „nevyhnutelným“ údělem, vzhledem k tomu, v jakém systému politických příležitostí jednaly a jaké zdroje pro své aktivity mobilizovaly. Jaká byla politická imaginace radikálně ekologických aktivistů? Představovali vizionáře, vynálezce, kteří přinášeli nové ideje, argumenty, představy, sociální vztahy a způsoby jednání? Zpochybňovali transformaci společnosti v liberálně-demokratický kapitalismus, postavený na hodnotách a praktikách, jako byl ekonomický růst, ovládání přírody či prohlubující se nerovnosti? Přinášeli místo toho jiné pohledy a ideje? Byli radikální i z perspektivy začátku 90. let nebo se jako radikální jeví až v porovnání se svými následovníky a/nebo v kontextu spíše umírněné české společnosti? Proč se z potenciálních vynálezců, kteří na počátku 90. let hledali alternativy k nově se formující kapitalistické společnosti postavené na ekonomickém růstu, stali jejími údržbáři?
Počet stran: 347 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2017
Počet kusů na skladě: 0

 Cena:459,00 Kč