379 - Sociologie města 20. a 21. století 
 Autor: Ferenčuhová Slavomíra 
 
 
 ISBN: 978-80-7419-162-6 
  
Popis:
Kniha představuje historii sociologie města, nabízí nové čtení a interpretace klasických prací z 19. a 20. století a rámcový přehled dosavadních teorií města. Zároveň mapuje některé aktuální debaty, které se odehrávají na poli mezioborových urbánních studií a které výrazně mění způsob, jakým se dnes sociální vědci dívají na města. Vedle přehledu toho, jak se sociologie města vyvíjela za posledních sto let v mezinárodním kontextu, kniha nabízí také výklad historie urbánních studií ve zdejším prostředí a zkoumá propojení české sociologie města s mezinárodní tvorbou v minulosti i dnes. Umožňuje tak sledovat, jaké otázky si kladli výzkumníci a výzkumnice v různých historických a geografických podmínkách, jak městům rozuměli a co o nich svými výzkumy zjistili. Kniha může vedle sociologů města snad být zajímavá i pro ty, kdo se zajímají o vývoj a proměny sociologie obecně, a to zejména s ohledem na propojení mezinárodního vývoje a vývoje sociologie v bývalém Československu. Zároveň se pokouší oslovit odborníky a odbornice z dalších oborů, kteří se věnují poznávání města a jeho teorii. Užitek z ní nakonec mohou mít také studenti či začínající badatelé, kteří se zajímají o studium města a sami by rádi do urbánních studií přispěli. Jak se formovala sociologie města v průběhu 20. století ve světě a v českém prostředí? O čem psali autoři a autorky klasických prací a jak vnímali město své doby? Jak se měnila teorie města společně s tím, jak se vyvíjela města samotná? Existuje ještě sociologie města anebo ji nahradila mezioborová urbánní studia? Jak zkoumali badatelé ve střední Evropě „socialistická města“? Kam míří sociologie města v Česku a jak se vztahuje k mezinárodním teoriím města? Vyšlo v koedici s Masarykovou univerzitou.
Počet stran: 290 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2013
Počet kusů na skladě: 145

 Cena:280,00 Kč