SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ - SLON
  


    SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON), Jilská 1, 110 00 Praha 1, Tel./Fax: 222220025, email: redakce@slon-knihy.cz
   

NovinkyNovinka 
444 - Akademická svoboda jako filosofický problém: Pravda, spravedlnost a pr - Benda Libor
Co je akademická svoboda? – Jaký je její smysl? – V čem se odlišuje od intelektuální svobody a svobody slova? Akademická svoboda je pokládána za fundamentální princip, jímž je podmíněna schopnost ...
ISBN: 978-80-7419-304-0
Detail
Počet stran: 172 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 10/2020
Počet kusů na skladě: 131
Cena:240,00 Kč  
Novinka 
442 - Hazard v České republice - Fiedor David
Kniha se zabývá problematikou hazardních her. Ty se pojí nejen se zábavou, ale v extrémních případech také s poruchami osobností hráčů. Výrazně ovlivňují ekonomické a společenské struktury sídel a ...
ISBN: 978-80-7419-303-3
Detail
Počet stran: 168 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 10/2020
Počet kusů na skladě: 170
Cena:590,00 Kč  
Novinka 
445 - Nezavršitelnost spravedlnosti - Janata Michal
Výchozí teze knihy o spravedlnosti zní: Spravedlnost není jednou dosaženým, dokonce ani cílovým stavem, jehož má být dosaženo. Naopak, spravedlnost je nezavršitelnou hodnotou, protože svou povahou ...
ISBN: 978-80-7419-305-7
Detail
Počet stran: 207 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 10/2020
Počet kusů na skladě: 129
Cena:300,00 Kč  
Novinka 
439 - O prostoru korupčních příležitostí. Kdy, kde a jak se vytváří v České - Dvořáková Vladimíra
Kniha je zaměřena na zkoumání prostoru korupčních příležitostí. Toto sousloví, které není při výzkumech korupce běžně používáno, se inspiruje dvojím pohledem. První inspirací je institucionální pří...
ISBN: 978-80-7419-301-9
Detail
Počet stran: 202 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 6/2020
Počet kusů na skladě: 15
Cena:390,00 Kč  
Novinka 
441 - Peníze a politika: Financování politických stran a volebních kampaní v - Vymětal Petr
Kniha nabízí jedinečný pohled na financování politiky, zejména politických stran a volebních kampaní v ČR, a to od počátku 90. let až po současnost, přičemž mezníkem je novelizace zákonů v roce 201...
ISBN: 978-80-7419-289-0
Detail
Počet stran: 386 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 10/2020
Počet kusů na skladě: 191
Cena:699,00 Kč  
Novinka 
437 - Pravda, univerzita a akademické svobody - Gallus Petr
V nakladatelství rozebráno, k dostání u distributorů. Co je pravda? Má pravdu věda? Je místem pravdy univerzita se svými akademickými svobodami? Otázka po pravdě je prý tou nejfilosofičtější ot...
ISBN: 978-80-7419-288-3
Detail
Počet stran: 113 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 3/2020
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:200,00 Kč  
Novinka 
443 - Sociální stát, nerovnosti, politika. Postoje české veřejnosti k sociál - Linek Lukáš a Ivan Petrúšek
Kniha analyzuje postoje českých občanů k sociálnímu státu v delší časové perspektivě (1996‒2006‒2016). Díky tomu mohou autoři systematicky prozkoumat důležité teoretické otázky, které v...
ISBN: 978-80-7419-302-6
Detail
Počet stran: 276 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 10/2020
Počet kusů na skladě: 160
Cena:330,00 Kč  
Novinka 
440 - Sociální teorie. Vybrané přednášky - Joas Hans a Wolfgang Knöbl
Kniha obsahuje čtyři vybrané kapitoly (přednášky) z rozsáhlé knihy Sozialtheorie: zwanzig einführende Vorlesungen, která vyšla v němčině poprvé v roce 2004, v angličtině v roce 2009 a od té doby v ...
ISBN: 978-80-7419-290-6
Detail
Počet stran: 247 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 7/2020
Počet kusů na skladě: 139
Cena:490,00 Kč  
Novinka 
446 - Stárnutí na venkově. Podoby aktivního stárnutí a kvalita života v rur - Vidovićová Lucie, Marcela Petrová Kafková, Barbora Hubatková, Lucie Ga
Vznik této knihy byl motivován třemi otázkami: Co znamená stárnutí na venkově? Jaké podoby zde má aktivní stárnutí? A je venkov místem přátelským k vyššímu věku? Jednotící linkou studie jsou úvahy ...
ISBN: 978-80-7419-280-7
Detail
Počet stran: 142 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2018 (2/2021)
Počet kusů na skladě: 180
Cena:240,00 Kč  

Aktuality

Důležité informace

Sociologické nakladatelství (SLON) se od 25. 5. 2021 stalo součástí Nakladatelství Karolinum. Nadále nebudeme samostatně distribuovat knihy vydané pod značkou SLON - distribuce přechází pod Nakladatelství Karolinum. Tam bude zahájena po převzetí našeho skladu knih.
Knihy tedy už u nás neobjednávejte! Než začne plně fungovat distribuce Nakladatelství Karolinum, můžete si SLONí tituly objednat v prodejně Karolina nebo u distributorů, jako je Kosmas, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk atd.

Dosavadní knižní portfolio nakladatelství SLON zůstane zachováno a i nadále bude rozvíjeno pod původní značkou. Nakladatelství Karolinum si od tohoto kroku slibuje rozšíření a zkvalitnění své knižní produkce v segmentu společenských věd. Spolumajitelé Sociologického nakladatelství (SLON), Alena Miltová a Jiří Ryba, jsou rádi, že díky včlenění do Nakladatelství Karolinum bude značka SLON pokračovat a současně budou využity jejich právě 30leté zkušenosti s vydáváním společenskovědní literatury u nás.

* * *
Ukončili jsme prodej i distribuci cizích titulů:

Červinková - Playing Soldiers in Bohemia

tituly Etnologického ústavu AV ČR: Češi z Kazachstánu, Češi v Bosně a Hercegovině, Matky královny a synové vyslanci na cestách do světa a zpátky a sborník Kultura-společnost-tradice II

* * *
Nejnovější titul:
Lucie Vidovićová, Marcela Petrová Kafková, Barbora Hubatková, Lucie Galčanová Batista - Stárnutí na venkově. Podoby aktivního stárnutí a kvalita života v rurálních oblastech

* * *

Poslední novinka roku 2020 - distribuce od 10. 11. 2020:

Michal Janata - Nezavršitelnost spravedlnosti (koedice s nakl. Malvern)

* * *
Srdečně gratulujeme dr. Martinu Ďurďovičovi k udělení Ceny České sociologické společnosti za vynikající publikaci. Cena mu byla udělena za knihu Vyprávění a rozhovor. Teorie sociální intersubjektivity, která vyšla loňském roce v koedici SLONa a Sociologického ústavu AV ČR.

* * *

Od pátku 18. prosince 2020 opětovně uzavíráme maloobchodní prodej v naší provozovně (kanceláři) v Jilské 1.
* * *

Ukončení prodeje titulů

Z důvodu skončení licence jsme vyřadili z naší nabídky další tituly. V nabídce je už nenajdete.
Děkujeme za pochopení.
* * *

Oprava - Errata ke knize Sociální teorie:

Na straně 49 je otištěno schéma, které patří na stranu 25, do První přednášky.

Za chybu se čtenářům omlouvám. Alena Miltová, odpovědná redaktorka

- - - - - - -

OD 1. ZÁŘÍ 2014 TRVALÁ SLEVA 50 % U 12 STARŠÍCH TITULŮ - více viz sekce Události

--------

Individuální objednávky (na dobírku) v našem e-shopu nyní se slevou 10 %.